Rozhodnutí děkana – Výběrové řízení na Katedře jazyků

Rozhodnutí děkana – Výběrové řízení na Katedře jazyků

V souladu s doporučením komise ve složení: 

předseda
JUDr. David Kohout, Ph.D. 
a členky
Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Mgr. Lada Kloutvorová 

jsem rozhodl o přijetí této uchazečky do pracovního poměru:

 

1.    místo – Mgr. Ivana Koubková

Uchazeč, který se umístil na 2. místě, by mohl být přijat pouze v případě, pokud by nenastoupil uchazeč, který se umístil na 1. místě.

Uchazeč, který se umístil na 3. místě, by mohl být přijat pouze v případě, pokud by nenastoupili uchazeči, kteří se umístili na 1. a 2. místě.

Uchazeč, který se umístil na 4. místě, by mohl být přijat pouze v případě, pokud by nenastoupili uchazeči, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě.

 

V Praze dne 22. 4. 2024                 

děkan

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.