Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na Katedře mezinárodního práva

Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na Katedře mezinárodního práva

Rozhodnutí děkana


Výběrové řízení na obsazení na obsazení míst vědeckých pracovníků, vědeckých pracovnic na Katedře mezinárodního práva v rámci Univerzitního centra pro konfliktní a postkonfliktní studia (UNCE24/SSH/039)


V souladu s doporučením komise ve složení prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., předsedkyně komise, JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D., prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. A JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. členové, jsem rozhodl o přijetí těchto uchazečů do pracovního poměru: 

  • Mirosław Michał Sadowski
  • Berkant Akkus
  • Zuzana Fellegi
  • Sardar Muhammad Abdul Waqar Khan Arif


V Praze dne 22. května 2024                   

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.                     
děkan


 

Decision of the Dean


Open Hiring Procedure regarding the positions of junior researchers at the Department of International Law within the University Centre for Conflict and Post-Conflict Studies (UNCE24/SSH/039)

Having considered the recommendation of the committee composed of prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., Chair of the committee, and members JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D., prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. and JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D., I hereby decided to offer the respective employment to the following applicants: 
     

  • Mirosław Michał Sadowski
  • Berkant Akkus
  • Zuzana Fellegi
  • Sardar Muhammad Abdul Waqar Khan Arif


Prague, 22 May 2024


prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.                                                    
Dean