Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení