Rozhodnutí děkana - výběrové řízení / vedoucí / katedra národního hospodářství