Spolek Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung společně s Katedrou právních dějin PF UK, Centrem právněhistorických studií HÚ AV ČR a PF UK, vás zvou na akci k „75 Jahre des Grundgesetzes.“

Spolek Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung společně s Katedrou právních dějin PF UK, Centrem právněhistorických studií HÚ AV ČR a PF UK, vás zvou na akci k „75 Jahre des Grundgesetzes.“