Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2022

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2022

HS0010 - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 6. – 12. 1. 2022

HS0020 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 17. – 24. 1. 2022

 

Stará akreditace:

HS0012 - Správní právo, Trestní právo: 6. 1. 2022

HS0013 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 20. 1. 2022