Úspěch na moot courtu o Evropské sociální chartě

obr

Úspěch na moot courtu o Evropské sociální chartě

Dne 26. 3. 2024 se naše fakulta poprvé účastnila European Social Charter Moot Court. Jde o dvojjazyčný francouzsko-anglický moot court, který je zaměřený na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení z pohledu Evropské sociální charty. Letošní případ se týkal ochrany pracovníků platforem a zaměstnanců pracujících na dálku.

Naši fakultu reprezentoval tým ve složení Klára Fraňková, Markéta Macáková a Lucie Přenosilová. Ty nejprve psaly dvojjazyčnou kolektivní stížnost k Výboru pro sociální práva, ve které rozebíraly definici zaměstnance pohledem Charty a následně se věnovaly porušení jednotlivých práv, např. práva na soukromí, ochranu zdraví či spravedlivou odměnu za práci. Po odevzdání kolektivní stížnosti odletěly do francouzského Lyonu, přežily nepříjemný let (poprvé v životě zažily tzv. go-around) a následně se utkaly s týmy z Budapešti a Paříže. Ve francouzštině i v angličtině prezentovaly svoji kolektivní stížnost a reagovaly na zvídavé dotazy porotců mířící na problematiku Evropské sociální charty.

Studentky si pleading užily jako jediný tým dokonce dvakrát, protože kromě svého oficiálního pleadu zaskakovaly za tým, který před konáním ústního kola odstoupil. Pleadovaly tak před oběma porotami, které hodnotily výkony týmů. Obě poroty byly složeny z expertů z Rady Evropy, kteří výkon týmu naší fakulty hodnotili velmi kladně – jedna z porot dokonce plead našeho týmu hodnotila jako nejlepší, který ten den viděla. 

Všechno vložené úsilí nakonec přineslo své ovoce. V konkurenci týmů z celé Evropy si studentky domů přivezly jedno z hlavních ocenění – Markéta Macáková získala cenu pro nejlepšího řečníka.

Náš pražský tým si přivezl nejen cenu a zážitky, ale také nová mezinárodní přátelství - studentky se spřátelily s maďarským, řeckým a pařížským týmem. Při příležitosti finále a vyhlášení výsledků se podívaly na lyonský Palais de justice a po mootu si našly i trochu času na prohlédnutí krás města. 

Děkujeme za reprezentaci fakulty, přejeme mnoho dalších úspěchů a příští rok à bientôt à Normandie !