Úspěch našich studentů na Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2020

foto

Úspěch našich studentů na Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2020

Studenti Právnické fakulty UK se již pravidelně účastní soutěže v simulovaném soudním řízení před Mezinárodním soudním dvorem OSN v Haagu, tj. soutěže nazvané Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. V uplynulém akademickém roce tým PF UK utvořili studentky a studenti Jan Mais, Sára Mirabell Hátlová, Petra Rešlová, Enes Zaimović a Antonín Čermák, coachem byl dr. Milan Lipovský z katedry mezinárodního práva. Za stranu Applicanta soutěžili Enes Zaimović a Sára Hátlová, oba studenti pátého ročníku. Za stranu Respondenta potom Petra Rešlová a Jan Mais, oba ze čtvrtého ročníku. Roli rešeršera zastával Antonín Čermák z ročníku třetího.

Týmu se podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu, když poprvé po desítkách let, co se týmy z kterékoliv české univerzity účastní, podařilo postoupit do Advanced Global Rounds (tedy užšího výběru těch nejlepších týmů); nakonec se umístili na 79. místě, přičemž soutěže se účastnilo na 570 týmů z celého světa. 

 Jessup je největší mezinárodně-právní moot court na světě. Jedná se o simulaci sporu dvou fiktivních států před Mezinárodních soudním dvorem. V důsledku pandemie covidu 19 loni její podoba doznala radikálních změn. Probíhající pandemie neumožnila výpravu do Washingtonu D.C., kde tradičně probíhají mezinárodní ústní kola, a tak náš tým zůstal v Praze a uprostřed největší vlny covidových opatření soutěžil ze svých pokojů. Ve světle těchto náročných podmínek a zhoršeného přístupu k pramenům, si přesto celý tým zaslouží pochvalu a poděkování za kvalitní reprezentaci Právnické fakulty.

Jako vždy, téma soutěže je podobné reálným situacím v mezinárodních vztazích, a proto se v roce 2020 téma týkalo globální pandemie J-VID-19 a odpovědnosti států za proti-epidemiologická opatření, žádosti o azyl politicky stíhané vědkyně, automatické výhrady k jurisdikci Mezinárodního soudního dvora a konečně také odpovědnosti státu za sestřelení letadla.

Náročná práce spočívá v přípravě písemného podání, tzv. memorialu, za každou stranu jednoho. Jak sami studenti říkají, „po bujarých oslavách odevzdání Memorialů v lednu jsme (po přestávce spojené se zkouškami) plynule přešli do intenzivních příprav na mezinárodní ústní kola. A to teprve začala zábava. Čas na přípravu utekl jako voda a nás čekala Exhibition Rounds, kdy jsme si měli příležitost vyzkoušet naše pleadingy nanečisto.“

Po odevzdání písemných podání tedy následují kola ústní, která v tomto roce zahrnovala i nehodnocená kola (tzv. exhibition rounds) a kola hodnocená. Ústní kola letos využívala plně virtuální podobu, což se sice ukázalo jako technická výhoda, avšak občas nevýhoda časová, protože se v jedné virtuální místnosti sešli lidé z různých, i velmi vzdálených, časových pásem. Tým PF UK se s tím však vypořádal a možnost vypnutí kamery rovněž umožnila ihned navazující oslavy úspěchu.

V současné době začíná nový ročník soutěže, který se bude věnovat vzrušujícím tématům lidských práv na internetu, krádeži dat, cesi cizího území a ovlivňování zahraničních voleb. Soutěž bude i letos probíhat online. Slovy dosavadního týmu „pokud máte zájem o nejen nezapomenutelný, ale i neskutečně přínosný zážitek a chcete se naučit pracovat s množstvím pramenů, zlepšit si angličtinu a získát příležitost pleadovat před světovými kapacitami, jako např. obhájkyně před americkým Nejvyšším soudem, a pokud budete úspěšní, tak až před samotnými soudci MSD, přihlaste se do výběrového řízení.“ Jessup není jen o znalostech a tvrdé dřině, ale hlavně o komunitě současných a bývalých soutěžících. Protože žádnou větu jsme od soudců neslyšeli víckrát, než: “Věřte mi, příští rok se vrátíte. Já sám jsem soutěžil v roce...”

Pokud máte soutěživého ducha, zájem o mezinárodní právo veřejné a chcete zažít atmosféru Mezinárodního soudního dvora, neváhejte se přihlásit do dalšího ročníku soutěže. Za tímto účelem bude v nejbližších dnech na stránkách fakulty a facebooku vyvěšena výzva k účasti ve výběrovém řízení.

Za tým PF UK v roce 2020, JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.