Úspěch týmu PF UK na mezinárodní soutěži CDRC

foto

Úspěch týmu PF UK na mezinárodní soutěži CDRC

Tým Právnické fakulty UK získal 3. místo na prestižní mezinárodní mediační a negociační soutěži IBA-VIAC CDRC VIENNA The Mediation and Negotiation Competition.

Soutěž se konala od 8. do 12. července 2023 ve Vídni, kam se na pět nabitých dní sjely soutěžní týmy ze všech kontinentů světa. Týmy soutěžily buď v kategorii mediátor, nebo v kategorii negociátor.

První dopoledne soutěže bylo věnováno workshopům vedeným profesionály v oblasti mediace, práva a vyjednávání, kteří následně zastávali role porotců. Mezi témata patřila například Mediation Advocacy, Conscious contracting and mediated settlement agreements a další. Po skončení workshopů a oficiálním přivítání všech účastníků začalo v sobotu odpoledne první kolo soutěže, které pokračovalo až do úterního dopoledne. Každý tým soutěžil v prvním kole třikrát.

Úkolem mediátora bylo v průběhu 1,5hodinové simulované mediace prokázat svou schopnost asistovat stranám ve vyjednávání, identifikovat jejich společné zájmy a vést celý mediační proces. Tým negociátorů složený z dvojice klient – právník pak musel prokázat znalost soutěžního případu a pomocí správně zvolené strategie pro svůj tým vyjednat co nejlepší výsledek. Mediace i vyjednávání probíhaly v angličtině.

Za Univerzitu Karlovu soutěžila jako mediátorka studentka Noemi Kotrlá pod vedením kouček Terezy Hanajové (zapsané mediátorky) a Sabiny Škrobánkové. Tým se na soutěž intenzivně připravoval od dubna, kdy byl organizační komisí do soutěže vybrán. Součástí tréninku byly také simulované mediace, během nichž se mediátorka pod vedením kouček učila užívat mediační techniky v praxi, aby co nejefektivněji pomáhala stranám řešit spor smírnou cestou. Oporou při přípravě byl mediátorce také předmět vyučovaný na Právnické fakultě v letním semestru: Preparation for the CDRC Mediation and Negotiation competition, garantovaný JUDr. Martinem Svatošem Ph.D. V rámci předmětu studenti mimo jiné analyzovali soutěžní případ pro letoštní ročník CDRC, který byl organizátory převzat ze soutěže Willem C. Vis Moot a upraven pro účely mediace.

Noemi Kotrlá se probojovala až do mediátorského semifinále, kde se v celkovém pořadí umístila na třetím místě, a získala tak pro Univerzitu Karlovu bronzovou mediali. 

Všichni z účastníků za Právnickou fakultu jsou také členy fakultního spolku Student ADR Association, který pořádá pravidelné mediační a negociační tréninky. Pokud by vás tedy mediace či vyjednávání zaujalo, můžete navštívit jejich facebookové stránky, dorazit na některý z tréninků a za vedení ostatních studentů si vyzkoušet, jaké to je být mediátorem či vyjednavačem.