Uzávěrka přihlášek do doktorského studia (Ph.D.) je 30. 4. 2024

Uzávěrka přihlášek do doktorského studia (Ph.D.) je 30. 4. 2024

Pro akademický rok 2024/2025 Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá studium v českém jazyce ve 13 doktorských studijních programech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta v doktorském studijním programu Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context.

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. 

Přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2024 včetně.


Detailní informace pro uchazeče včetně elektronické přihlášky naleznete zde.