Uzavření přepážek Mgr. studia 25. a 26. 6. 2024

Uzavření přepážek Mgr. studia 25. a 26. 6. 2024

Z důvodu konání magisterských promocí budou 25. a 26. 6. 2024

uzavřeny tyto přepážky: č. 5, 7, 8, 10 a 11

(L. Nováková, Mgr. M. Sojka, I. Králová, M. Doležálková, Bc. L. Slepičková).