Vánoční slovo děkana 2023

foto

Vánoční slovo děkana 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a studenti, vážení přátelé naší fakulty, 

vánoční čas přímo vybízí k určitému zastavení se, bilancování a přemýšlení. V minulém roce jsem se zamýšlel nad rozdělením společnosti podpořeném ukrajinským konfliktem a energetickou a ekonomickou krizí. Bohužel mé loňské závěry platí stále, neboť válka na Ukrajině trvá nadále a eskaloval i konflikt na Blízkém východě. Prosazujme proto i nadále principy demokracie, humanismu a lidských práv. Pomáhejme druhým a podporujme občanskou společnost a chovejme se k druhým kolegiálně. 

Letos bych se chtěl krátce věnovat jinému tématu. „La proprieté c ́est le vol“, heslo, které v překladu znamená „vlastnictví je krádež“. Toto heslo bylo vytesáno do falešné mramorové desky v bazénu právnické fakulty v říjnu během umělecké intervence Křik ve stroji. Spolu s ním byla v rámci této akce nasprejována řada hesel a sloganů, která byla v minulosti skutečně ve veřejném prostoru použita. 

Proč to zmiňuji? Celá akce i jednotlivá hesla byla kontroverzní, budila vášně, debaty. Řada osob mi psala, že je akce skvělá, další mi psaly, jak jsem to jen mohl dopustit, a ať si sprejem čmárám doma v obýváku. Proč se tedy akce na fakultě konala? 

Předně jsme chtěli dát prostor umělcům, aby mohli nádhernou dvoranu právnické fakulty, vám jistě známou jako bazén, využít pro svou uměleckou intervenci. Budu rád, když tomu tak bude častěji, i když nyní spíše po určitou dobu pro umělecké akce nikoliv tak kontroverzní. 

Dále jsme umožněním konání takové akce chtěli zdůraznit, že právnická fakulta není ryze konzervativní institucí z roku 1348, kdy byla Univerzita Karlova a její právnická fakulta založeny Karlem IV. Naopak, že je moderní institucí, která vnímá dění kolem sebe a je součástí občanské společnosti a naplňuje tak svou třetí roli ve společnosti. Takovou třetí rolí může být právě i vyvolání diskuse nad vztahem člověka a jeho projevů ve veřejném prostoru akcí Křik ve stroji. Je přípustné psát i dnes po zdech hesla proti okupační armádě? Bylo by to asi nelegální, ale možná zcela legitimní. 

A nyní se vrátím k tomu nápisu vlastnictví je krádež. Patrně není kontroverznějšího nápisu, který by bylo možné umístit na půdě právnické fakulty. A přesto jsem rád, že tam chvíli byl. Proč? 

Umístění takového nápisu na půdě právnické fakulty je totiž důležitou součástí myšlenkového procesu, v němž vznikají naše vlastní otázky, teze, vědecká a výzkumná díla. A také, a v tomto kontextu především, se dotýká výuky.

Domnívám se, že závěry, které předáváme studujícím, nejsou předáváním jediné pravdy. Naše závěry obstojí jen tam, kde je budeme konfrontovat se závěry a myšlenkami jinými, a to i když se nám tyto jiné závěry nelíbí, třeba jako teze, že vlastnictví je krádež. Obhájení našich závěrů oproti protikladným závěrům slouží předně k jejich potvrzení a ujasnění si hodnot, na kterých naše společnost stojí. Jsou to již mnou zmíněné hodnoty demokracie, humanismu a lidských práv. Vštěpování si hodnot pomocí jejich konfrontace s protikladnými hodnotami považuji za dobrý způsob, jak tyto hodnoty vyučovat a prosazovat. 

Proto budu rád, když se nám desku s nápisem podaří prostřednictvím darů vyučujících fakulty zakoupit a někde na fakultě ji umístit, aby nám uvedené neustále připomínala. 

Ještě mi dovolte zmínit jedno téma. Nemohu se krátce nevyjádřit o financování vysokých škol, i když vím, že vlastně finance a peníze nejsou tématem vánočním. Z dat ministerstva školství jasně vyplývá, že vysoké školy mají reálně méně peněžních prostředků než před 10 lety. Chápu, že ekonomická situace není dobrá, a vláda si určuje prioritní oblasti k financování jako obranu a bezpečnost, zdravotnictví nebo regionální školství. Myslím však, že na vysoké školství zapomíná a já pevně věřím, že se to změní. 

Právě v kontextu nedostatku peněžních prostředků chci moc poděkovat všem, kdo na fakultě působí a jsou to, jak já říkám „srdcaři“. Bez vás si fakultu nedokážu představit a jsem moc rád, že jste součástí našeho fakultního společenství. Soudržnost, solidarita, schopnost pomáhat druhým, kolegialita a přátelství, to jsou hodnoty, se kterými společně překonáváme překážky. 

Zbývá mi už jenom popřát nejenom klidné prožití vánočních svátků, ale také roku 2024. 

 

Radim Boháč
děkan