Veřejné slyšení na téma Nucená práce a násilná asimilace v ujgurské oblasti v Senátu Parlamentu ČR

obr

Veřejné slyšení na téma Nucená práce a násilná asimilace v ujgurské oblasti v Senátu Parlamentu ČR

V pátek 20. 10. 2023 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu České republiky veřejné slyšení na téma Nucená práce a násilná asimilace v ujgurské oblasti. Studentky PF UK (Sára Eva Neničková, Lenka Hanušová, Magdaléna Milbachová a Helena Šmolková) a zároveň autorky Policy paperu obsahující doporučení na pomoc ujgurské menšině byly společně s dalšími členy Centra pro konstitucionalismus a lidská práva (prof. Helena Hofmannová a Mgr. Karel Řepa, Ph.D.) na tuto akci pozváni. Autorky tak dostaly možnost tento unikátní studentský projekt prezentovat a představit jej orgánům veřejné moci České republiky, tedy adresátům, kterým je určen. 

Veřejné slyšení bylo uspořádáno místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem ve spolupráci se Světovým ujgurským kongresem, Kampaní pro Ujgury, Iniciativou Ilhama Tohtiho, Forum for Human Rights, Orientálním ústavem Akademie věd a Sinopsisem. V rámci programu mimo jiné zazněla přímá svědectví přeživších z koncentračních táborů v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. Dále na konferenci vystoupili představitelé celosvětových organizací na pomoc Ujgurů, kteří vyzvali Českou republiku a její zástupce k uvalení sankcí na dovoz produktů nucené práce z oblasti Xinjiang. Jednalo se tak například o prezidenta Světového ujgurského kongresu Dolquana Isu, či prezidenta iniciativy Ilhama Tohtiho Envera Cana.

Hlavní myšlenkou stojící za studentským Policy paperem byla snaha využít český právní řád co nejefektivněji, a to takovým způsobem, aby z pozice České republiky byla možná pomoc ujgurské menšině a dalším komunitám. Jednotlivá doporučení se dotýkají oblasti vnitrostátní legislativy, unijního práva, trestního práva a mezinárodního práva veřejného. Studentky se tak posledních několik měsíců snažily formulovat jednoznačné a přesvědčivé návrhy konkrétního vymezení právního rámce a přímá doporučení de lege ferenda. 
Prezentace tohoto strategického dokumentu, kterou na veřejném slyšení představila jedna z jeho autorek, Sára Eva Neničková, sklidila velký úspěch a jeho obsah vyvolal velký zájem, a to jak ze strany přítomných Ujgurů, či odborníků na dané téma, ale také ze strany samotných členů Parlamentu ČR, například ze strany místopředsedy Senátu Pavla Fischera. Tímto příspěvkem tak děkujeme Ivetě Vancákové, člence Fora pro lidská práva, a Ondřeji Klimešovi, z Orientálního ústavu Akademie věd ČR a Sinopsis, za umožnění vystoupit se studentským Policy paperem na půdě Parlamentu ČR.

Věříme, že celá akce i jednotlivá doporučení studentů inspirují orgány veřejné moci k využití jednotlivých mechanismů, které nabízí jak vnitrostátní, tak mezinárodní právo veřejné k pomoci ujgurské menšině a dalším komunitám, jejichž základní lidská práva jsou hrubě a systematicky porušována na území Čínské lidové republiky.

Článek je převzatý ze stránek Centra pro konstitucionalismus a lidská práva PF UK.