Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na letní semestr v AR 2024/2025

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na letní semestr v AR 2024/2025

Přihlašování v online aplikaci ZDE

Dovolujeme si Vás informovat o výběrovém řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na letní semestr v akademickém roce 2024/2025.

Seznam univerzit týkající se PF UK včetně počtu míst naleznete zde. Počet míst platí pro všechny fakulty UK participující na dané dohodě. Studenti se mohou hlásit pouze na letní semestr.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
  • doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt a nemají zájem o předměty, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity. Upozorňujeme, že v některých případech se studenti na výzkumný pobyt hlásí sami, mimo výběrové řízení. Informace lze najít na webu u jednotlivých univerzit nebo dotazem na příslušného koordinátora OZV RUK

Studenti, kteří se budou hlásit na Université de Montréal, předloží uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), a do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

Studenti mají možnost zvolit si navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.

Podrobné informace naleznete zde.

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:

  • 1. –⁠ 30. dubna 2024 včetně 

Součástí fakultního výběrového kola bude ústní pohovor, který proběhne (s osobní fyzickou přítomností) dne 9. května 2024 od 13:00.

K možnostem financování tohoto výjezdu srov. zde.