VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ERASMUS+ PRO AR 2024/2025

VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ERASMUS+ PRO AR 2024/2025

Vážené studentky, vážení studenti,

 

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za to, že jste v tak hojném počtu projevili zájem o zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ (popř. jeho britské či švýcarské obdoby) pro akademický rok 2024/2025. Minulý týden proběhly v rámci výběrového řízení poslední ústní pohovory.

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE

Svůj výsledek najdete podle ID studia, které si případně můžete dohledat v SIS v záložce v „Osobní údaje a nastavení“. Studujete-li na více fakultách UK, je třeba hledat podle ID studia na PF UK. Pokud jste podávali přihlášky do více jazykových oblastí a/nebo na různé semestry výjezdu, jsou Vaše výsledky ve dvou různých řádcích výsledkové tabulky.

Výsledky jsou rozděleny do dvou sekcí (studenti doktorského studia a studenti magisterského studia) a řazeny podle celkového počtu získaných bodů. Pokud jste se ucházeli o zahraniční pobyt na celý akademický rok a u preferované univerzity již zbývalo místo pouze na jeden semestr, byla vám ze seznamu Vašich preferencí přiřazena v pořadí další univerzita, kde kapacita ještě umožňovala celoroční výjezd. U některých z Vás již nezbyla volná kapacita na žádné z preferovaných univerzit uvedených v přihlášce. V takových případech budete v nejbližších dnech vyzváni ze strany zahraničního oddělení, abyste si vybrali náhradní univerzitu ze seznamu partnerských univerzit, na kterých po proběhlém výběrovém řízení stále zbývají volná místa.

Doba studijního pobytu je ve vztahu k přidělené univerzitě v tabulce uvedena pouze rámcově (akademický rok/ zimní semestr/ letní semestr). Přesná data výjezdu by měla v každém individuálním případě sdělit přijímající univerzita, na kterou budete ze strany PF UK nominováni.

PF UK nyní čeká na potvrzení přesného objemu peněžních prostředků na stipendia v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2024/2025 z Evropské kanceláře RUK. V případě, že výše těchto peněžních prostředků nebude postačovat, je děkan fakulty připraven dofinancovat tyto zahraniční studijní pobyty, které patří mezi fakultní priority, ze stipendijního fondu PF UK. To znamená, že všichni studenti s přiřazenou univerzitou budou moci na uvedenou dobu vyjet s plnou stipendijní podporou.

Věřím, že Vás výsledky potěší. V případě dotazů se prosím obracejte e-mailem na paní Martinu Škvorovou (skvorovam@prf.cuni.cz), která Vás též bude jinak sama kontaktovat s informacemi ohledně dalšího postupu.

 

S pozdravem

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK

Uložit událost do kalendáře