Výzvy soutěžního práva 2024

Výzvy soutěžního práva 2024

Registrační formulář

30. 5. 2024, 9:00 –16:00

Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (místnost 120)

Organizátoři: Spolek soutěžního práva a regulace,
Katedra evropského práva PF UK
a Antitrust – Revue soutěžního práva

 

Program konference:* 

9:00 – 9:30
Registrace

9:30 – 9:45 
Uvítání organizátory:

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
(proděkan PFUK a vedoucí katedry evropského práva),
 
Jan Kupčík a Jiří Mňuk
(Spolek soutěžního práva a regulace)

9:45 –10:00 

Úvodní slovo: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
(předseda ÚOHS)

10:00 – 10:20 

Keynote: Quo vadis ochrano hospodářské soutěže 2 (o 3 roky později, bez covidu, zato s NCT, DMA, AI apod.) (Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D., místopředseda ÚOHS)

10:20 – 10:30
Přestávka, občerstvení

10:30 – 10:50

Keynote: Commitments in the Online Food Delivery Platforms Case (EC/03JJ) (Ing. Milan Brouček, Head (Economics) of Hongkong Competition Commission)

10:50 – 12:00

Panel 1: Inovativní přístupy soutěžního práva a ekonomie 

(moderuje prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.)

Fúze a inovace: staro-nová debata, která nemá univerzální odpověď (Jan Málek)

Nově vznikající teorie újmy pro fúze na digitálních trzích (Jakub Chini)

Hospodářská soutěž na trzích práce jako priorita soutěžních orgánů (René Milich)

Schopnost vyvolat protisoutěžní účinky jako podmínka ke zneužití dominantního postavení? (Kryštof Žáček)

12:00 –13:00
Přestávka, oběd

13:00 – 13:20

Keynote: TSC – územní omezení dodávek jako soutěžní problém (Mgr. Juraj Beňa, LL.M., předseda PMÚ SR)
 

13:20 – 14:15

Panel 2: Nové sektory, sektorová regulace 

Přístup k datům z chytrých automobilů - obejde se soutěžní právo
bez sektorové ex-ante regulace? (Václav Šmejkal)

Generative AI and Competition Authorities:
Challenge Accepted (Tomáš Pavelka, Robert Květoň)

Data Privacy: A Handy Shield Against Anti-Competitive Behaviour
in EU Digital Markets? (Natálie Tůmová)

14:15 – 14:25 
Přestávka, občerstvení

14:25 – 15:20 

Panel 3: Procesní otázky

(moderuje Jan Kupčík)

Mezinárodní příslušnost v soukromoprávním vymáhání soutěžního práva:
Pravidla určení příslušnosti jako klíčový faktor (David Línek) 

Čas pro reformu účastenství v rámci
regulace veřejných podpor? (Martin Hadinec)

Zánik trestní odpovědnosti za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže v důsledku účinné lítosti (Josef Čabrádek)

15:20 – 16:00
Závěrečné slovo, networking

 

Program v PDF zde

 

Registrace možná do 29. 5. 2024

Konferenční poplatek: 390,- Kč
(nevztahuje se na členy akademické obce PFUK)

Odkaz na registrační formulář


Kontakt na organizátory:

Spolek soutěžního práva a regulace

E-mail: vyzvysouteznihoprava@outlook.com


  *Změna programu vyhrazena.
     

Uložit událost do kalendáře