Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Vzdělávací akce UK na jaro 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK 
nabízí následující vzdělávací akce.

Podrobnosti a možnosti přihlášení najdete vždy pod příslušným odkazem
(kliknutím na název školení/kurzu):

 

 

AKCE

DATUM

ANOTACE

Distanční zkoušení v Moodle s pomocí ZOOM for Meetings

 

 

25.01.2021

 

 

Během webináře se seznámíme s principem zabezpečení on-line testů v Moodle pomocí Safe Exam Browseru (SEB). Demonstrujeme si použití SEB z pohledu studenta (budete potřebovat přístupové údaje pro CAS) a z pohledu pedagoga. Zmíníme výhody a nevýhody tohoto přístupu a nastíníme pedagogické zásady pro efektivní zabezpečení online testů. Pro účast je vhodné mít na PC nainstalovanou aplikaci ZOOM Meetings (v prostředí ZOOM webinář proběhne), aplikaci ZOOM v mobilním telefonu nebo tabletu a internetové připojení v mobilním telefonu (ideálně Wi-Fi).

 

 

Program rozvoje manažerských dovedností

 

 

od 27.1.2021

 

 

Program zahrnuje dvanáct průřezových témat jako například Time management, vedení porad, týmová práce, řízení projektů, apod.

 

 

Série školení pro akademické a výzkumné pracovníky UK v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím

 

 

3. - 4. 2. 2021

 

 

Praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená se správou výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access). Školení se skládá ze dvoudenní ucelené série přednášek (2 x 8 hodin) a navazujícího e-learningového kurzu v systému Moodle UK (cca 11 hodin).

 

 

Základy práce s MS Teams

 

 

01.03.2021

 

 

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

 

 

Základy práce se Zoom meetings

 

 

02.03.2021

 

 

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

 

 

Realizace online výuky v Adobe connect

 

 

04.03.2021

 

 

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

 

 

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 

 

04.03.2021

 

 

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

 

 

Tvorba a administrace kurzu v Moodle

 

 

09.03.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu, orientace v prostředím Moodlu, nastavení kurzu, administrování kurzu, zálohování kurzu, vkládání materiálů, tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady.

 

 

Základy práce s MS Teams

 

 

11.03.2021

 

 

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

 

 

Sběr a hodnocení úkolů v Moodle

 

 

16.03.2021

 

 

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:nastavení, zadávaní a hodnocení úkolů; zadávání vzájemně hodnocených úkolů; nastavení, zadavání a hopdnocení úkolů Turnitin v Moodle.

 

 

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

 

 

17.03.2021

 

 

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

 

 

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

 

 

22.03.2021

 

 

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

 

 

Testy v Moodle

 

 

23.03.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, známkování testu, vkládání testových otázek, různé typy testových otázek, práce s bankou úloh.

 

 

Socrative Pro ve výuce

 

 

25.03.2021

 

 

 

 

Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. Více informací k Socrative naleznete na této stránce:

http://elearning.lfp.cuni.cz/?page_id=128 

 

 

MS Teams pro distanční vzdělávání 1

 

 

06.04.2021

 

 

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost). Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Možnosti komunikace v Moodle

 

 

07.04.2021

 

 

Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum

 

 

Realizace online výuky v Adobe connect

 

 

08.04.2021

 

 

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system). Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů. Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

 

 

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 

 

08.04.2021

 

 

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

 

 

Základy práce se Zoom meetings

 

 

13.04.2021

 

 

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

 

 

Rozvíjení spolupráce v Moodle

 

 

14.04.2021

 

 

Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

 

 

MS Teams pro distanční vzdělávání 2

 

 

20.04.2021

 

 

Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

 

 

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

 

 

21.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

 

 

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

 

 

27.04.2021

 

 

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

 

 

Aktuálně nabízené kurzy CŽV LS 2021

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Francouzština A1

Číslo kurzu: F1 Termín: pondělí 14:10 – 15:40, výuka začíná 22. 2. 2021 VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 15. 2. – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění), a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 1-8 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International).

Ruština A1

Číslo kurzu: R1 Termín: pátek 9:10 – 10:40; výuka začíná 5. 3. 2021, VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 26. 2. 2021 – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavosti ze života v Rusku. Zároveň je jeho absolvování předpokladem ke vstupu do navazujícího kurzu Ruština A2. Kurz vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studujícího a počítá s intenzivní domácí přípravou. Minimálně po dobu, kdy bude i běžná výuka probíhat online, bude kurz veden distanční formou (pravidelná setkávání na platformě Zoom).

Španělština A1

Číslo kurzu: S1 Termín: úterý 10:50 – 12:20, kurz začíná 23. 2. 2021 VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 16. 2. 2021 – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Mgr. Jana Králová

Anotace: Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu A2 v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, 2

 

čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 1- 4 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu.

KURZY PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Angličtina A2

Číslo kurzu: AJ1 Termín: středu od 16:00 – 17:30, výuka začíná 3. 3. 2021, online Uzávěrka přihlášek: 24. 2. 2021 – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: PhDr. Ivana Rusňaková

Anotace: Kurz je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílí na doplnění a upevnění jazykových znalostí úrovně A2, t.j. základní gramatiky, která je vykládána česky, slovní zásoby a na rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení). Kurz může sloužit i jako příprava před vstupem do základního kurzu Angličtina I (úroveň B1) v Jazykovém centru FF UK. Kurz v tomto semestru proběhne online, v kombinaci setkání přes Zoom a práce doma.

Němčina A1/2

Číslo kurzu: N1/2 Termín: úterý 14:10 – 15:50, výuka začíná 23. 2. 2021 a bude probíhat pouze distančně Uzávěrka přihlášek: 16. 2. – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A1+ je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A1+. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Kurz není určen pro úplné začátečníky.

Němčina A2

Číslo kurzu: N2 Termín: úterý odpoledne – čas bude upřesněn, výuka začíná 23. 2. 2021 a bude probíhat pouze distančně. Uzávěrka přihlášek: 16. 2. – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: PhDr. Eva Podhajská, Ph.D.

Anotace: Kurz s výstupní úrovní A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1+ a rozvinout jazykové dovednosti na úrovni A2. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 3

 

Francouzština A2

Číslo kurzu: F2 Termín: pondělí 15:50 – 17:20, výuka začíná 22. 2. 2021 VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 15. 2. – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Bc. Zuzana Šťastná

Anotace: Kurz je vhodný pro mírně pokročilé začátečníky na úrovni A1. Je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev a porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. V kurzu se pracuje s lekcemi 8-16 učebnice Vite et bien 1 (Miquel, CLE International). Podmínkou účasti je úspěšné absolvování kurzu A1 nebo vstupní test.

Ruština A2

Číslo kurzu: R2 Termín: Úterý 17:45-19:15, výuka začíná 2.3.2021, online přes Zoom Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2021 – on-line přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.

Anotace: Intenzivní kurz je určen studentům UK a dalším zájemcům, kteří by rádi navázali na znalosti a dovednosti získané v kurzu Ruština A1 a dále je rozvíjeli. Do kurzu se mohou zapojit i ti, kdo znalosti na úrovni A1 získali během svého studia mimo JC. Cílem kurzu je připravit účastníky na komunikaci v základních situacích. Po jeho absolvování mohou studenti UK pokračovat ve studiu ruštiny v běžném kurzu Ruština I. Kurz Ruština A2 vyžaduje aktivní spolupráci ze strany studenta a počítá s intenzivní domácí přípravou.

Španělština A2

Číslo kurzu: S2 Termín: středa 15:50 – 17:20, kurz začíná 24. 2. 2021 VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 17. 2. 2021 – online přihláška Rozsah: 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- Kč Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Intenzivní kurz s výstupní úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5 – 8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. 4

 

KONVERZAČNÍ KURZY

Angličtina. Konverzace online

Číslo kurzu: AJ9 Termín: středa od 17:30 do 18:30, výuka začíná 3. 3. 2021, online přes Zoom Uzávěrka přihlášek: 24. 2. 2021 Rozsah: 15 týdnů, 60 min týdně, tj. celkem 20 hodin Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč Vyučující: Mgr. Aleksandra Holubowicz

Anotace: Večerní online konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1-B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech.

Ruština. Konverzace online

Číslo kurzu: R4 Termín: čtvrtek 18:00-19:30, výuka začíná 11. 3. 2021 online přes Zoom Uzávěrka přihlášek: 25. 2. 2021 – on-line přihláška Rozsah: 10 týdnů, 1×2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hod. Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč Vyučující: Mgr. Kateryna Zubkovska,

Anotace: Večerní online konverzační kurz s rodilou mluvčí pro studenty a další zájemce, kteří mají Rj na úrovni B1-B1+ a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu, dozvědět se řadu nových informací o životě v Rusku.

Španělština. Konverzace

Číslo kurzu: S5 Termín: středa 14:10 – 15:40, kurz začíná 24. 2. 2021 VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ NEBO PREZENČNÍ FORMOU DLE AKTUÁLNÍ SITUACE Uzávěrka přihlášek: 17. 2. 2021 – online přihláška Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč Vyučující: Víctor Candía Múňoz, Lic.

Anotace: Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalostí španělského jazyka na úrovni B1-B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky. 5

 

SPECIALIZOVANÉ KURZY

Angličtina. Immersing in Thought

Číslo kurzu: AJ10 Termín: květen 2021 Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Cílem on-line kurzu je rozvíjet jazykovou kompetenci v anglickém jazyce prostřednictvím četby a interpretace vybraných stěžejních filozofických textů a následné diskuze a dále pak posílení kompetence porozumění určitým myšlenkovým proudům. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.

Angličtina. Vocabulary Development and Practice (C1)

Číslo kurzu: AJ11 Termín: květen 2021 Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, tj. celkem 21 hodin Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč Vyučující: Mark Joseph Lovas, Ph.D.

Anotace: Online kurz se zaměřuje na rozvoj akademické slovní zásoby na úrovni C1. Výběr slovní zásoby se tematicky věnuje humanitním a společenským vědám. Kurz je veden rodilým mluvčím a je vhodný jako příprava na výjezd do zahraničí.