Vztah svěřenského nástupnictví a ochrany nepominutelných dědiců

Vztah svěřenského nástupnictví a ochrany nepominutelných dědiců

Datum a místo konání: 25. 1. 2024, v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17.30 h
předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

Přednáší dr. Ondřej Drachovský, PF UK

Pořádá Fórum Centra právní komparatistiky

Anotace

Přednáška zkoumá vztah mezi svěřenským nástupnictvím a ochranou nepominutelných dědiců v kontextu českého práva, jež je významně ovlivněno rakouskou právní koncepcí (ABGB), kterou bere v úvahu. Klíčovým je problém, zda může zůstavitel dosáhnout toho, aby jeho přeživší manžel nemusel vyplácet žádného nepominutelného dědice a aby zároveň během svého života získal veškerý pozůstalostní majetek. Nepominutelné dědice však zkrátit nehodlá, neboť mnohdy není schopen vyplatit povinný díl. Přednáška navrhuje řešení spočívající v povolání manžela za předního a nepominutelného dědice za následného dědice s přihlédnutím výpočtu povinného dílu. Konečně řeší otázku hodnoty požívacího práva, které nepominutelný dědic získá povoláním za předního dědice.

Možné připojení přes Teams zde.

Uložit událost do kalendáře