Webinář na téma: Závislá práce v době koronaviru

Webinář na téma: Závislá práce v době koronaviru

Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy Výzkumné centrum UNCE/HUM/034

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK
„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“

zve všechny zájemce na seminář na téma

Závislá práce v době koronaviru

Seminář se bude konat dne 4. 12. 2020 od 10:00 hodin

 

přes MS Teams: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

Program semináře:

10:00 – 10:15 COVID-19 a pracovní právo – slovo úvodem (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

10:15 – 10:30 Osobní ochranné pomůcky jako novotvar pracovního práva (doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)

10:30 – 10:45 Náklady a benefity při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.)

10:45 – 11:00 Společnost v čase moru (JUDr. David Falada, Ph.D.)

11:00 – 11:15 Dopady koronavirové krize na smluvní stabilitu profesionálních smluv ve sportu (JUDr. David Kohout, Ph.D.)

11:15 – 11:30 Hromadné propouštění v době koronaviru (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

11:30 – 11:45 Povinnost k provedení práce podle smlouvy o dílo v době koronavirové (JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)

11:45 – 12:00 Karanténa v pracovněprávních souvislostech (Mgr. Lucie Matějka Řehořová)

12:00 – 12:15 Koronavirus - šance přenést část nákladů závislé práce na zaměstnance? (Mgr. Ing. Patrik Stonjek)

12:15 – 12:30 Pracovní povinnost studentů za časů pandemie COVID-19 (Mgr. Pavel Kopecký)

12:30 – Diskuse, ukončení akce

 

Vstup volný. Předchozí registrace není třeba.

 

Na setkání s Vámi se těší řešitelský kolektiv výzkumného centra.

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., hlavní řešitel projektu

Uložit událost do kalendáře