Zápis do vyššího ročníku začal 1. 6. 2024

Zápis do vyššího ročníku začal 1. 6. 2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

ráda bych Vás informovala, že zápis do druhého a vyšších ročníků studia, který proběhne elektronickou formou, byl zahájen 1. června a potrvá do 29. září 2024.

I v tomto akademickém roce bude platit, že studující, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu v zimním semestru 2024/2025 (do doby než se zapíší). Zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr proběhne již 23. 9. 2024 v 19:00, tedy ještě před ukončením termínu pro zápis do vyššího ročníku. Z toho plyne, že pokud nesplníte podmínky pro zápis do vyššího ročníku a nestihnete do 23. 9. 2024 být zapsáni do vyššího ročníku, nebudete mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu, ale až poté, kdy se do vyššího ročníku zapíšete. 

Žádost o postup do dalšího ročníku je možné podat od 1. června 2024 do 29. září 2024. Žádost je možné podat po celé toto období, avšak od 10. 7. do 27. 8. se staví plynutí lhůty 7 pracovních dní pro vyřízení Vaší žádosti.

Podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia jsou stanoveny v opatření děkana č. 7/2015 (dále jen Opatření), které je dostupné pod tímto odkazem

Podrobné informace k zápisu do dalšího ročníku naleznete zde

Studenti, kteří splnili podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky "uzavřené studium", se již do vyššího ročníku nezapisují.

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s ohledem na zahájení zápisu předmětů dne 23. 9. 2024 Vám všem doporučuji, abyste zápis do vyššího ročníku neodkládali a provedli jej pokud možno co nejdříve v okamžiku, kdy pro to splníte podmínky. Včasným podáním žádosti o zápis do vyššího ročníku vytvoříte sobě i studijnímu oddělení dostatečnou časovou rezervu pro vyřešení případných problémů.

Děkuji. 

S pozdravem

Marta Chromá, proděkanka