Zveme na odbornou konferenci: 10 let účinnosti rekodifikace soukromého práva v ČR

Zveme na odbornou konferenci: 10 let účinnosti rekodifikace soukromého práva v ČR

Registrace na konferenci

Katedry občanského a obchodního práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy

srdečně zvou na odbornou konferenci k tématu

10 LET ÚČINNOSTI REKODIFIKACE
SOUKROMÉHO PRÁVA V ČR


Konference při příležitosti 10 let účinnosti občanského zákoníku,
zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a související legislativy.

16. a 17. října 2024,

Karolinum a Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, Praha 1)

 


 

Vědecká konference se v jednotlivých blocích zaměří především na tato témata:

 • Zásady soukromého práva a posuny v jejich koncepci
 • Dispozitivnost / kogentnost soukromého práva
 • Právní jednání a jeho vady
 • Alternativní formy správy majetku
 • Ochrana slabší strany
 • Materiální kontrola smluv
 • Jmění dítěte v rodině-právní a dědicko-právní perspektivě
 • Pojetí civilního deliktu
 • Insolvenční delikty
 • Věcně-právní povaha podílu v obchodní korporaci
 • Společnost s ručením omezeným
 • Družstevní právo

 

Více informací ZDE

Registrace na konferenci ZDE
Registrace bude otevřena do 7. 10. 2024.

Uložit událost do kalendáře