Zveme na přednášku Assoc. prof. dr. Loreta Šaltinytė na téma „Impeachments, right to a fair trial and the right to take part in the conduct of public affairs”

Zveme na přednášku Assoc. prof. dr. Loreta Šaltinytė na téma „Impeachments, right to a fair trial and the right to take part in the conduct of public affairs”

Pozvánka na přednášku

Assoc. prof. dr. Loreta Šaltinytė,
Law School, Mykolas Romeris University v Litvě,

na téma

„Impeachments, right to a fair trial
and the right to take part in the conduct of public affairs”

Přednáška se bude konat

dne 29. dubna 2024 od 16.00
v místnosti č. 412 na Právnické fakultě UK.

 

Akci moderuje JUDr. Věra Honusková, Ph.D.

Přednáška proběhne v angličtině.

 

Uložit událost do kalendáře