Zveme na VI. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma Výzvy soukromého práva 10 let poté

obr

Zveme na VI. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma Výzvy soukromého práva 10 let poté

Přihlašování

 

VI. ročník doktorandské konference

„Civilistické pábení“

na téma

Výzvy soukromého práva 10 let poté

konané dne 19. června 2024 v Praze

 


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na VI. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení“ s jednotícím tématem Výzvy soukromého práva 10 let poté

Konference se uskuteční dne 19. června 2024 v prezenční formě, a to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1. Předpokládá se také zajištění on-line přenosu, resp. umožnění distanční účasti zejména pro zahraniční účastníky. Konference bude slavnostně zahájena v 9.00 hod. (předběžný program konference v Příloze č. 1).

Účastníci se mohou na konferenci přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na webových stránkách https://civilistickepabeni.prf.cuni.cz nejpozději do 10. června 2024. Účastníci se mohou zúčastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem, ale i bez prezentace příspěvku, který bude zařazen buď do kolektivní monografie, nebo do některého z předem dohodnutých právnických časopisů jako odborný článek.

Způsob účasti je třeba indikovat v přihlášce (náležitosti přihlášky v Příloze č. 2). Délka vystoupení se předpokládá v maximálním rozsahu 15 minut. Publikační výstup je třeba odevzdat po konferenci nejpozději do 31. července 2024 na emailovou adresu: civilistickepabeni@prf.cuni.cz, v kopii na emailovou adresu: sedlacek@prf.cuni.cz (náležitosti příspěvku v Příloze č. 3).

V konferenčních příspěvcích by měli účastníci představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, a historických souvislostí těchto oborů v rámci stanoveného tématu konference Výzvy soukromého práva 10 let poté. 

Výstupem konference bude kolektivní monografie vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. přibližně do konce roku 2024, a dále série odborných článků v právnických časopisech (recenzovaných i nerecenzovaných) tohoto nakladatelství.

V případě velkého počtu přihlášených účastníků s vystoupením si pořadatelé vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci a publikovány.

Konferenční poplatek činí 1 100,- Kč plus DPH (pokyny k platbě v Příloze č. 4) a je třeba jej uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději však do 10. června 2024. Jednou uhrazené poplatky nevracíme a hotovostní platby nepřijímáme.

 

Těšíme se na Vaši účast.


Za organizační výbor:

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, Ph.D., LL.M.

 

https://civilistickepabeni.prf.cuni.cz
civilistickepabeni@prf.cuni.cz

 

Přílohy:    

Příloha č. 1 – Program konference
Příloha č. 2 – Náležitosti přihlášky
Příloha č. 3 – Náležitosti příspěvku
Příloha č. 4 – Pokyny pro platbu konferenčního poplatku
 

Uložit událost do kalendáře