Didaktická podpora doktorandům

Didaktická podpora doktorandům

Didaktická podpora studentům doktorského studia

Studentům doktorského studia nabízíme následující didaktickou podporu: 

 1. Kurz Základy didaktiky práva, v rámci kterého získají základní vhled do didaktiky práva. Naučí se plánovat své hodiny, přemýšlet o cílech svého předmětu, vyzkouší si řadu různých výukových metod a aktivit. Budou mít prostor zformulovat své otázky (např. „Jak reagovat na dotaz, na který neznám odpověď?“, „Jak se liší seminář od přednášky?“, „Jak studenty motivovat k tomu, aby dělali domácí úkoly?“). Na závěr kurzu každý obdrží zpětnou vazbu na svůj vlastní plán hodiny. Kurz je určen zejména pro studenty prezenční formy, v případě zájmu a volné kapacity se do něj mohou zapsat i zájemci z kombinované formy. Je vyučován blokově (typicky 3 bloky po 5 hodinách + 1 navazující setkání) v zimním semestru. Pro bližší informace se obracejte na studijní referentku doktorského programu Adélu Šejdlovou nebo vyučujícího kurzu dr. Michala Urbana.

 2. Stát se lektory dovednostního předmětu Úvod do studia práva pro studenty 1. ročníku magisterského studia. Lektoři kurzu absolvují víkendový přípravný didaktický kurz (červen), samotná výuka probíhá v různých termínech v průběhu září a října, vždy blokově v rámci tří po sobě jdoucích dní. Lektoři tak získají nejen možnost absolvovat víkendové didaktické školení, které je na výuku předmětu připraví, ale i samotnou výuku (a to vždy ve dvojici s jiným lektorem), během které obdrží další didaktickou podporu a zpětnou vazbu. Didaktické postupy, které použijí v tomto kurzu, mohou poté přenést do svých kurzů na svých katedrách a centrech.

  Přihlašování a výběr lektorů kurzu probíhá na jaře, přihlašovací formulář s dalšími podrobnostmi je rozesílán všem interním doktorandům. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku výuky Mgr. Hanku Draslarovou.
   
 3. Individuální konzultaci či návštěvu v hodině. Bez ohledu na to, jestli jste prošli Základy didaktiky práva či Úvodem do studia práva, rádi se s vámi potkáme na individuální konzultaci. Můžete s námi zkonzultovat svůj plán hodiny, prodiskutovat nastavení celého kurzu, probrat vybrané didaktické téma nebo nás pozvat k sobě do hodiny (nebudeme do ní nijak zasahovat, jen ji tiše z poslední lavice pozorovat, abychom pak byli připraveni se s vámi o vaší hodině bavit – o čem konkrétně, to již záleží na vás). Setkání může proběhnout i on-line a může jít i jen o deset dvacet minut – podle toho, co budete potřebovat. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře

 4. Skupinová navazující setkání. Jakkoli se to na první pohled nezdá, učitel si může – ač neustále obklopen lidmi – přijít na řadu věcí vlastně sám. Sám stojí před třídou, sám opravuje úkoly, sám rozhoduje o známkách. Nabízíme možnost tuto izolovanost překonávat a čas od času se potkat s podobně naladěnými lidmi a sdílet naši dobrou (ale i třeba nepovedenou) praxi a přemýšlet o tom, jak učit ještě o něco lépe. Tato setkání budou přirozeně navazovat na zapojení se do Základů didaktika práva a Úvodu do studia práva, účastnit se jich ale mohou i ti, kteří ani jedním z těchto kurzů neprošli. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře.
   

Nad rámec této podpory vám velmi doporučujeme následující knihy. Všechny nám pomohly se posunout se na své učitelské dráze:

 1. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2006, 380 s.
 2. BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER, Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 280 s.
 3. DWECKOVÁ, Carol. Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 320 s.