Erasmus+ teaching mobility

Erasmus+ teaching mobility

Prostřednictvím programu Evropské unie Erasmus+ je možno absolvovat rovněž výukové pobyty na zahraničních univerzitách (tzv. teaching mobility).

Učitelská mobilita probíhá rovněž v rámci bilaterálních dohod s partnerskými fakultami ve státech EFTA, v mimořádných případech je možno při ad hoc domluvě s hostitelskou univerzitou takovéto pobyty uskutečnit i jednorázově (v tomto případě si musí pobyt předjednat vyučující sám). Seznam zahraničních právnických fakult, s nimiž má PF UK dohodu o učitelské výměně Erasmus+ je možno získat na referátu programu Erasmus+ (paní Marie Konečná, m. č. 119).

Podrobné informace o administrativním postupu, náležitostech před a po výjezdu či výši finanční podpory připadající na jeden den zahraniční cesty (náklady jsou hrazeny skrze rektorát UK a PF UK nevznikají s tímto typem mobility žádné náklady) jsou na stránkách rektorátu UK.