Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022

Harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2021/2022

 

1. listopadu 2020 (neděle)     první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

10. února 2021 (středa)          Den otevřených dveří

31. března 2021 (středa)      poslední den pro podání elektronické přihlášky

31. března 2021 (středa)        poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

31. března 2021 (středa)        poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek)

28. května 2021 (pátek)         ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek

1. června 2021 (úterý)            poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

10. června 2021 (čtvrtek)     poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše, osvědčení o umístění v soutěži SOČ).

14. června 2021 (pondělí)      zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) – část A, modifikace přijímací zkoušky – část C a odlišných podmínek – část D Podmínek pro přijetí ke studiu.

15. června 2021 (úterý)        zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

21. – 24. června 2021             (pondělí – čtvrtek)  zápis do 1. ročníku

25. června 2021 (pátek)         náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek

28. 8. – 4. 9. 2021                  úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně

3. září 2021 (pátek)                náhradní zápis do studia

30. 9. 2021 (čtvrtek)               poslední den pro doručení materiálů rozhodných pro přijímací řízení

1. října 2021 (pátek)               zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku

začátek října                           slavnostní imatrikulace v Karolinu 

 

Termíny testů společnosti Scio včetně informací pro uchazeče se speciálními potřebami

Sociální slevy u NSZ