Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2023/2024

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2023/2024

1. listopadu 2022 (úterý)

první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

8. února 2023 (středa)

Den otevřených dveří

31. března 2023 (pátek)

poslední den pro podání elektronické přihlášky

31. března 2023 (pátek)

poslední den pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

31. března 2023 (pátek)

poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ (podle části C a D Podmínek)

26. května 2023 (pátek)

ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek

1. června 2023 (čtvrtek)

poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

8. června 2023 (čtvrtek)

poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše, osvědčení o umístění v soutěži SOČ).

14. června 2023 (středa)

zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV) – část A, modifikace přijímací zkoušky – část C a odlišných podmínek – část D Podmínek pro přijetí ke studiu

15. června 2023 (čtvrtek)

 

zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

19. - 22. června 2023

(pondělí – čtvrtek)

zápis do 1. ročníku

23. června 2023 (pátek)

náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek

27. 8. – 3. 9. 2023

úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně

1. září 2023 (pátek)

náhradní zápis do studia

30. 9. 2023 (sobota)

poslední den pro doručení materiálů rozhodných pro přijímací řízení

2. října 2023 (pondělí)

zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku

začátek října

slavnostní imatrikulace v Karolinu


Termíny testů společnosti Scio včetně informací pro uchazeče se speciálními potřebami

Sociální slevy u NSZ