Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

PHS 53/2

 

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario
Veronika Ondrášková

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690
Josef Vacek

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii
Peter Vyšný, Marek Prudovič

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského
Pavel Maršálek

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation
Leszek Ćwikła

Ohlédnutí za Velkou Prahou
Ivana Bláhová

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky
Jakub Novák

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci
Martin Nedvěd

Nové prameny k dějinám meziválečné kodifikace občanského práva
Ondřej Horák

Dostál, M. Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států
Radim Seltenreich

Karel Engliš. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, nečekej odměny
Ladislav Vojáček

Harper, K. Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Michal Skřejpek

Krafl, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku
Miroslav Černý

Štemberk, J. – Jakubec, I. Hotel Alcron / K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví
René Petráš

Tomášek, M. Bilanční zpráva 60
Pavel Maršálek

Zpráva o konferencii „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.“
Lenka Dzúriková

Středověké a raně novověké soudnictví na XII. sjezdu českých historiků
Marek Starý

Zpráva z konference „Second Central and Eastern European Legal History Conference“
Petra Zapletalová