Pokyny pro vypracování a prezentaci příspěvků

Pokyny pro vypracování a prezentaci příspěvků

Vypracování příspěvku

 1. Při vypracování práce dbejte sdělení katedry k vypracování diplomové práce (ke stažení zde). Důrazně doporučujeme dohodnout se před započetím psaní na konzultaci s garantem tématu (jméno garanta Vám bude sděleno po přihlášení na seminář). V druhé polovině února také proběhne setkání přihlášených, na kterém si projedeme blíže organizaci semináře a pokyny k vypracování příspěvku.
 2. Při psaní dodržte formát vzorového příspěvku (ke stažení zde).
 3. Nadpisy pište tučně, nepoužívejte formátování pro nadpisy, tj. neformátujte jejich číslování.
 4. Součástí práce, jak plyne i ze vzorového příspěvku, je resumé (abstrakt). Rozsah resumé je od půl do jedné normostrany. V resumé autor formuluje klíčovou právní otázku, kterou v příspěvku řeší, a závěr, ke kterému dospěl.

 

Odevzdání příspěvku

 1. Práci zasílejte klara.hurychova@prf.cuni.cz, a to v tomto formátu:
  • a) Vlastní práci ve formátu Word s názvem prijmeni_dve slova z názvu tématu dostatečně vystihující téma (např. novak_druhy_podilu.doc). Nepoužívejte v názvu souboru diakritiku a mezery.
  • b) Resumé ve formátu Word s názvem prijmeni_resume_2020 (napr. novak_resume_2020.doc)
  • c) Vlastní práci ve formátu pdf se stejným názvem jako podle písm. a) (např. novak_kauza_lafata.pdf)
 2. Dodržení výše uvedených pokynů je důležité pro hladkou administraci Vašich příspěvků. Hromadné ukládání příspěvků bude zajištěno prostřednictvím FB skupiny/ Moodlu.
 3. Apelujeme na Vás, abyste příspěvky odevzdali včas; tím přispějete k tomu, že se na Vaše vystoupení budou mít ostatní dostatek času připravit, což povede k erudovanému průběhu diskuse.

 

Prezentace příspěvku

 1. Podrobný program, včetně rozpisu přednesu jednotlivých příspěvků, bude po odevzdání všech příspěvků vyvěšen na této webové stránce a v diskusní skupině na Facebooku.
 2. Apelujeme na Vás, abyste v případě, že se na seminář přihlásíte, se jej zúčastnili po celou dobu jeho konání.
 3. Cílem Vaší prezentace je představit ostatním účastníkům hlavní teze a myšlenky práce, a to vlastními slovy a, pokud možno, poutavě. Při tom je možné nahlížet do poznámek, příspěvek však nelze číst.
 4. Délka ústní prezentace příspěvku (referátu) nesmí překročit 15 minut, může být i kratší. Po uplynutí tohoto limitu moderátor odejme studentovi slovo, i kdyby referát nebyl dokončen. Je proto dobré prezentaci doma „nanečisto“ vyzkoušet, včetně časového harmonogramu.
 5. Na místě bude k dispozici notebook a projektor. Ústní referát je tak možné doprovodit počítačovou prezentací. Taková prezentace nicméně není povinná. Prezentace by měla pomáhat Vašemu přednesu, nikoli ho zhoršovat.
 6. Referáty nebudou přerušovány dotazy ani diskusí.
 7. Teprve po vyslechnutí referátu, resp. více referátů tematicky k sobě přiřazených dle programu, proběhne diskuse účastníků, během níž bude možné klást i doplňující dotazy, a v níž bude dán prostor pozorovatelům na vyjádření vlastních postojů ke zkoumaným otázkám.
 8. Po ukončení diskuse moderátoři zhodnotí písemnou práci i ústní referát. Hodnocení poté mohou připojit i jednotliví účastníci. V závěru semináře účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo; vítězové budou odměněni.