Informace v trestním řízení a jejich ochrana (4. diskuzní setkání)

Informace v trestním řízení a jejich ochrana (4. diskuzní setkání)

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá čtvrteční diskuzní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad aktuálními problémy trestního práva. Částečně tak navazujeme na proběhlé Rekodifikační čtvrtky (říjen 2022 – květen 2023).

Oslovili jsme přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuze i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Čtvrté diskuzní setkání se uskuteční:

30. května 2024 od 17:00 v místnosti č. 38

Okruh: Informace v trestním řízení a jejich ochrana

Vystupující:

  • JUDr. Martin Adamec, Ph.D., LL.M., tajemník Katedry správního práva PF UK
  • JUDr. Adam Borgula, státní zástupce VSZ v Praze
  • Mgr. Michal Dvořák, předseda Obvodního soudu pro Prahu 4
  • JUDr. Andrea Procházková, zástupkyně šéfredaktora časopisu Respekt
  • JUDr. Filip Seifert, MBA, člen prezidia Unie obhájců ČR,

Moderuje:

  • JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.

 

Uložit událost do kalendáře