Ediční činnost

Ediční činnost

Mgr. Naděžda Svobodová - garant agendy svobodon@prf.cuni.cz + 420 221 005 335     Ediční komise: Předseda:     Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Tajemnice:    Mgr. Naděžda Svobodová Členové:       doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.                      Mgr. Jan Šumbera                      JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.                      doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.                      JUDr. Michal Říha

 

Ediční komise:

  • Zápis ze zasedání Ediční komise ze 12. 2. 2020 naleznete zde
    Archív zápisů naleznete v "dokumentech" Ediční komise.
  • TEZE EDIČNÍ STRATEGIE PF UK (schválené kolegiem děkana dne 13. 11. 2014) naleznete zde.
  • EDIČNÍ ŘÁD zde.