Magisterské studium

Magisterský studijní program

Magisterský studijní program Právo a právní věda pokrývá svými povinnými předměty veškeré základní tematické okruhy v oblasti vzdělávání právo (jednotlivé vědní právní obory). Studijní program je tak odborně zaměřen na všechny tyto základní tematické okruhy a poskytuje komplexní právnické vzdělání magisterského stupně.

Představení studijního programu

Vzory - šablony pro diplomové práce

Vzory - šablony pro diplomové práce

Diplomový úkol pdf a doc 

Vzor diplomové práce pdf a doc

Vzor - posudek vedoucího práce pdf a doc

Vzor - oponentský posudek pdf a doc

 

Aktuality