Pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021

Pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je nutné se připravit na to, že zkoušení a zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 nebudou moci proběhnout zcela kontaktně, ale bude nutné využít distanční či částečně distanční (tj. hybridní) formy plnění kontrol studia.

Klíčovými faktory, jak bude zkoušení a zkouškové období konkrétně probíhat, jsou

  • platná epidemiologická opatření na úrovni státu
  • úprava na univerzitní úrovni.

V zájmu právní jistoty akademických pracovníků, studentů i uchazečů se však vedení fakulty rozhodlo již nyní vydat pravidla, podle kterých by mělo proběhnout nadcházející zkouškové období po zimním semestru 2020/2021, ať už budou v době konání kontroly studia platná jakákoli epidemiologická opatření. Pravidla byla předem rozeslána vedoucím všech kateder a dalších akademických pracovišť, aby měli možnost uplatnit své připomínky, a po jejich projednání v kolegiu dnes děkan schválil jejich definitivní podobu:

 

Pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021