Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů (2. diskuzní setkání)

Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů (2. diskuzní setkání)

Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá čtvrteční diskuzní setkání s předními odborníky z akademické obce i aplikační praxe nad aktuálními problémy trestního práva. Částečně tak navazujeme na proběhlé Rekodifikační čtvrtky (říjen 2022 – květen 2023).

Oslovili jsme přední odborníky z řad zástupců akademické obce i aplikační praxe, kteří se v referátech vyjádří k jednotlivým tematickým okruhům, jimž bude podle níže uvedeného rozvrhu věnován vždy jeden čtvrteční podvečer. Po jejich vystoupení se předpokládá následná diskuze i dalších účastníků setkání z řad pozvaných akademiků i praktiků, kteří budou moci vystoupit se svým názorem.

Druhé diskuzní setkání se uskuteční:

18. dubna 2024 od 17:00 v místnosti č. 38

Okruh: Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů

Událost můžete sledovat na online streamu zde.

Vystupující:

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – forenzní psycholožka a soudní znalkyně
Mgr. Pavel Fischer – senátor Parlamentu ČR
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. – státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství (analytický a legislativní odbor)

Moderátoři:

doc. JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Uložit událost do kalendáře