Zahraničí - přehled aktualit

Přehled všech aktualit

   Výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas

   Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v letním semestru AR 2024/2025 v rámci Kucera Scholarship.

   Vybraný/á student/ka nebude hradit školné a obdrží stipendium, které pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu.

   Zbývající náklady a poplatky včetně povinného zdravotního pojištění si student bude hradit sám, případně z jiných zdrojů.

   Pro studenty UK je…

   Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

   Vyhlašuje se výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců programu Erasmus+ v období červenec až září 2024 včetně.

    

   Erasmus+ mobilita zaměstnanců:

   Možnost výjezdu do zahraničí za účelem výukového pobytu či školení. Program Erasmus+ tradičně umožňuje zapojování zaměstnanců do mezinárodních mobilit, a to ve formě „teaching mobility“ (STA) a „staff mobility“ (STT). Lze takto vycestovat na krátkodobé pobyty za účelem výuky (nejvýše 60 dní, nejméně však 2 dny s výukou v …

   DAAD - nabídka stipendijních pobytů pro doktorandy, vědce a pedagogy

   Dovolujeme si upozornit, že aktuálně (s uzávěrkou do 30. 4. 2024) jsou otevřené výzvy k podávání přihlášek na tyto stipendijně podporované programy DAAD:

   Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců;

   Výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce;

   Pobyty pro VŠ-učitele v oborech architektura a umění;

   Bilaterální výměna vědců;

   Nová pozvání pro bývalé stipendisty.

    

   Program CENTRAL Leadership v termínu od 25. srpna do 15. září 2024

   Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o výběrovém řízení na akci v rámci uskupení CENTRAL.

   Jedná se o program CENTRAL Leadership v termínu od 25. srpna do 15. září 2024.

   Program je určen studentům a doktorandům se zájmem o politiku, historii a kulturu a nabízí poutavou cestu po pěti regionech (Varšava, Berlín, Praha, Vídeň a Budapešť). 

   Univerzita Karlova hledá pět vhodných kandidátů, kteří se programu zúčastní a kterým bude poskytnuta komplexní podpora…

   Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2024

   Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o nabídce letních jazykových kurzů němčiny v roce 2024.

   Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2024: 
    

   Universität Heidelberg: 3 místa, kurz v termínu 1. 8. – 28. 8. 2024, A1 – C1  Universität des Saarlandes: 3 místa, kurz v termínu 2. 9. – 27. 9. 2024, A2 – B2/C1 Universität Giessen: 1 místo, kurz v termínu 29. 8. – 27. 9. 2024, A1 – B2/C1 TU Dresden: 2 místa, kurzy v termínu 10. 6. – 5. 7. 2024, A1+ –  B2…

   Nový předmět SEXUALITY, GENDER IDENTITY AND THE LAW vyučovaný předním americkým advokátem

   vyučován blokově v angličtině (4 ECTS)
     vhodné jako příprava na studijní výjezd do zahraničí i pro budoucí praxi v mezinárodních advokátních kancelářích či NGO
     kurz se zaměřuje na otázky zakotvení práva na soukromí v USA v kontextu otázek stejnopohlavních sňatků, práva na potrat, smíšených manželství atd.
     přednáší advokát s bohatou praxí z USA a hostující profesor na University of Miami Joseph Tringali
     předmět bude vyučován blokově (6 seminářů) ve dnech 22…

   Stipendia pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku – AR 2024/2025

   Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o výběrovém řízení pro studenty a doktorandy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku pro akademický rok 2024/2025.

   Seznam předpokládaných nabízených míst:

   Universität Hamburg

   4 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo  doktorského studia - 1000 EUR měsíčně (pouze na ZS 2023/2024)  5 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy…