Rada SVOČ

Rada SVOČ

Rada SVOČ

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., děkan fakulty

Předseda Rady SVOČ

    prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva sturma@prf.cuni.cz

Tajemnice Rady SVOČ

    JUDr. Simona Úlehlová, Katedra občanského práva, ulehlovs@prf.cuni.cz

Katedra teorie práva a právních učení

    doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.  ondrejek@prf.cuni.cz

Katedra práva životního prostředí

   JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., zakovska@prf.cuni.cz

Katedra právních dějin

    doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.   starym@prf.cuni.cz

Katedra trestního práva

    JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.  bohuslav@prf.cuni.cz

Katedra obchodního práva

    JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. kulhanko@prf.cuni.cz

Katedra občanského práva

    doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. sustek@prf.cuni.cz

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

    Mgr. Lucie Matějka Řehořová  rehorol@prf.cuni.cz

Katedra ústavního práva

    JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.  kindlova@prf.cuni.cz

Katedra ekonomie a empirických právních studií

    doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.. bazantov@prf.cuni.cz

Katedra správního práva a správní vědy

    Mgr. Daniel Burda, burdada@prf.cuni.cz

Katedra finančního práva a financí

    JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.  kotabp@prf.cuni.cz

Katedra mezinárodního práva

    JUDr. Milan Lipovský , Ph.D., lipovsky@prf.cuni.cz
    JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D., tymofeya@prf.cuni.cz

Katedra evropského práva

    JUDr. Jan Exner exnerj@prf.cuni.cz

Katedra politologie a sociologie

     doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.  ondrejko@prf.cuni.cz

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

    JUDr. Zuzana Císařová  cisarovz@prf.cuni.cz

Katedra právních dovedností

    Mgr. Jana Soukupová  soukupovaj@prf.cuni.cz