Rada SVOČ

Rada SVOČ

Rada SVOČ

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty

Předseda Rady SVOČ

    prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva sturma@prf.cuni.cz

Tajemnice Rady SVOČ

    JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Katedra práva životního prostředí  zakovska@prf.cuni.cz

Katedra teorie práva a právních učení

    doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.  ondrejek@prf.cuni.cz

Katedra právních dějin

    doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.   starym@prf.cuni.cz

Katedra trestního práva

    JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.  bohuslav@prf.cuni.cz
    doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. grivna@prf.cuni.cz

Katedra obchodního práva

    JUDr. Petr Čech, LL. M.  cech@prf.cuni.cz

Katedra občanského práva

    doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. sustek@prf.cuni.cz

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

    Mgr. Lucie Matějka Řehořová  rehorol@prf.cuni.cz

Katedra ústavního práva

    JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.  kindlova@prf.cuni.cz

Katedra národního hospodářství 

    Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.  charvdag@prf.cuni.cz

Katedra správního práva a správní vědy

    JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.  svobodap@prf.cuni.cz

Katedra finančního práva a financí

    JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.  kotabp@prf.cuni.cz

Katedra mezinárodního práva

    JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. lipovsky@prf.cuni.cz

Katedra evropského práva

    JUDr. Jan Exner exnerj@prf.cuni.cz

Katedra politologie a sociologie

    Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.  friedel@prf.cuni.cz

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

    JUDr. Zuzana Císařová  cisarovz@prf.cuni.cz

Centrum právních dovedností

    Mgr. Kristina Blažková  blazkova@prf.cuni.cz