Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení

AGENDA Ekonomického oddělení

 • sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty,
 • sleduje a vyhodnocuje její čerpání
 • zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy, kalkulace
  a výkazy s ekonomickou problematikou
 • zajišťuje finanční toky fakulty
 • vykonává kompletní vedení účetní a daňové agendy zejména jde o měsíční
  a roční účetní závěrky a daňová přiznání a jiné obdobné dokumenty
 • zajišťuje tvorbu a zpracování vydaných a přijatých faktur a daňových dokladů
 • provádí hotovostní operace
 • provádí bezhotovostní operace
 • agendu tuzemských a zahraničních cest pracovních cest
 • správu a evidenci majetku včetně jeho inventarizace
 • provoz pokladny
   

spolupracuje s

 • řešiteli grantů a projektů
 • externím auditorem a s auditory v rámci univerzity
 • daňovým poradcem v rámci univerzity
 • tajemníkem fakulty v rámci přípravy investičních akcí
 • ekonomickým odborem rektorátu
 • studijním oddělením v souvislosti s kontrolou pohledávek za studenty