Katedra ekonomie a empirických právních studií

Katedra ekonomie a empirických právních studií

Katedra ekonomie a empirických právních studií, dříve katedra národního hospodářství, je akademické pracoviště specializované na ekonomickou analýzu práva a empirický právní výzkum. Prioritní činností katedry je výzkum, jehož podstatná část cílí na publikace v impaktovaných časopisech. Momentálně jsou na katedře řešeny dva projekty GAČR a jeden projekt TAČR. Katedra též provozuje projekt Legal Data Hub, zajišťující technické, softwarové a datové zázemí pro empirický výzkum v právu a ekonomii.

Předměty vyučované katedrou mají za cíl osvětlit působení práva v ekonomickém životě –zejména dopady právních norem na chování lidí a firem v tržních i mimotržních situacích, na fungování trhů, a na společenský blahobyt. Katedra zajišťuje povinný předmět Právo a ekonomie I a II. Volitelné předměty poskytují pokročilejší vzdělání v oblastech ekonomické analýzy práva, veřejné politiky, financí a výzkumných metod (statistika, empirical legal studies).

Katedra ekonomie a empirických právních studií na Právnické fakultě UK je nejstarší ekonomickou katedrou v českých zemích. Byla založena v roce 1850 a až do roku 1948 byla hlavním centrem ekonomické vědy a výuky. V této éře na ní působily formující osobnosti české ekonomie a hospodářské politiky jako Albín Bráf, Josef Gruber, Alois Rašín a Karel Engliš. Od roku 2018, pod vedením Libora Duška, se katedra výrazněji profiluje v oblasti ekonomické analýzy práva a empirického právního výzkumu.

Facebook katedry

Další informace k výuce

  • Povinný předmět Právo a ekonomie I a II (v letech 1850-2020 Teorie národního hospodářství) studenty seznamuje se základy ekonomie a ekonomické analýzy práva.                                                                                                                                                                                                 
  • Katedra nabízí dva moduly povinně volitelných předmětů, cílící na rozdílné kariérní profily studentů: Modul „Právo a ekonomie“ cílí na studenty, kteří se kariérně vidí spojení s veřejnou sférou či veřejnou politikou: budoucí legislativce, soudce, úředníky, novináře či akademiky. Modul „Finance a podnikání“ cílí na finanční a korporátní praxi.                                                                                                                                                                      
  • Katedra též zajišťuje vybrané předměty programu Erasmus, vybrané metodologické předměty v PhD programech, a tematický obor rigorózní zkoušky „Právo a ekonomie“.