Dokumenty

Dokumenty

Disertační práce
Název Formát Vloženo Vložil
Témata disertačních prací doc 15.10.2013 Jan Šejdl
Římské právo a základy novodobého práva soukromého
Název Formát Vloženo Vložil
Vybrané žaloby římského práva - přehled xlsx 14.10.2013 Jan Šejdl
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru římského práva (tzv. nová akreditace) docx 03.02.2014 Jan Šejdl
Otázky k ústní zkoušce z římského práva pdf 26.02.2018 Jan Šejdl
Přednáška – obligace I. - schéma kontraktu pdf 18.02.2019 Jan Šejdl
Právní dějiny církví
Název Formát Vloženo Vložil
Téze – Právní dějiny církví 5. – 15. století pdf 15.04.2014 Jan Šejdl
Téze – Právní dějiny církví 16. – 20. století pdf 13.05.2014 Jan Šejdl
Zkouškové okruhy - Právní dějiny církví doc 29.03.2018 Jan Šejdl
Správní a majetkové právo církevní
Název Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - správní a majetkové právo církevní docx 27.03.2018 Jan Šejdl
Manželské a procesní právo církevní
Název Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - manželské a procesní právo církevní doc 26.03.2018 Jan Šejdl
Církevní právo
Název Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - Církevní právo doc 24.12.2017 Jan Šejdl
Konfesní právo
Název Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - konfesní právo docx 26.03.2018 Jan Šejdl
České a československé právní dějiny
Název Formát Vloženo Vložil
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru právních dějin docx 08.06.2015 Jan Šejdl
Otázky k ústní zkoušce ČČPD doc 24.12.2017 Jan Šejdl
Dějiny práva a státu evropských zemí a USA
Název Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky - Dějiny práva a státu evropských zemí a USA doc 15.10.2013 Jan Šejdl
Recepce římského práva
Název Formát Vloženo Vložil
Zkouškové otázky A docx 10.04.2017 Jan Šejdl
Zkouškové otázky B docx 10.04.2017 Jan Šejdl