Studium se speciálními potřebami

Studium se speciálními potřebami

Právnická fakulta poskytuje během studia speciální podporu studentům, kteří jsou osobami se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra či jinými obtížemi (např. psychické onemocnění či chronické somatické onemocnění).

Studentům s výše uvedenými obtížemi doporučujeme přechod na status studenta se speciálními potřebami, který mu umožní:

  • modifikaci studijních podmínek a kontrol studia s ohledem na jeho individuální studijní potřeby,
  • poskytování klíčových podpůrných služeb, které jsou nezbytné pro řádné studium studentů se speciálními potřebami,
  • zpřístupňování fyzického prostředí, popř. jiné zvláštní úpravy prostor fakulty,
  • vybavování prostor výuky a pracovišť potřebnými technickými a výukovými pomůckami.

K získání statusu studenta se speciálními potřebami je nezbytné absolvovat funkční diagnostiku (zprostředkuje kontaktní osoba – viz níže) a na studijním oddělení následně udělit souhlas s evidencí osoby jakožto studenta se speciálními potřebami (evidence není veřejná).

Více informací naleznete zde, dále také viz  Opatření rektora č. 28/2023 - Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově


Na koho se obrátit

Podrobné informace a potřebnou součinnost zájemcům poskytne fakultní kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami JUDr. Lucie Široká – sirokal@prf.cuni.cz.

Poskytování služeb pro studenty se speciálními potřebami celouniverzitně zaštiťují pracovníci Centra Carolina.

 

Poskytované služby

Jaké služby jsou poskytovány studentům se speciálními potřebami?

Co je to funkční diagnostika?

Jak je to s ubytováním na kolejích?

Jak je to s přístupností budov?

Co je to digitalizační středisko?