ERASMUS+

ERASMUS+

Erasmus+ je program financovaný z prostředků EU, v jehož rámci mohou studenti Univerzity Karlovy vycestovat za studiem na celou řadu evropských univerzit. Erasmus+ je mezi studenty velmi oblíben. Jedním z důvodů je zřejmě i relativně jednoduchý administrativní postup.   

Jste-li studenty magisterského studia na PF UK a uvažujete-li o zahraničním studijním pobytu v rámci programu Erasmus+, cestujte s námi nejprve prstem po interaktivní mapě světa, kde jsou uvedeny všechny partnerské zahraniční univerzity PF UK. Výši stipendia, které vám může být přiznáno, si ověřte zde. Doporučujeme rovněž ověřit si výši životních nákladů v různých zemích (orientační srovnání životních nákladů).

Zahraniční studijní pobyt, aneb jak se stát „erasmákem“ 

Zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou určeny všem studentům denního i kombinovaného studia na Univerzitě Karlově, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu a zůstanou zapsáni po celou dobu zahraničního studijního pobytu (po dobu pobytu v zahraničí studium na Univerzitě Karlově ani nepřeruší, ani neukončí).  

Na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se můžete vydat nejdříve ve druháku, tedy až po ukončení 1. ročníku magisterského studia. Kombinovat lze studijní pobyty s praktickými stážemi, v součtu ale v zahraničí můžete během magisterského studia strávit max. 24 měsíců. Vycestovat do zahraničí lze i opakovaně do různých zemí a na různé univerzity, které jsou do programu Erasmus+ zapojeny.  

Minimálně je třeba v zahraničí strávit 2 měsíce. Studenti nejčastěji vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty na dobu jednoho nebo dvou semestrů. Velmi doporučujeme prodloužit si dobu studia na PF UK o dobu zahraničního studijního pobytu!

TIP

Seznam partnerských univerzit, které nabízejí našim studentům studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, najdete zde. Jestliže vás zajímají spíše praktické stáže v rámci programu Erasmus+, informace naleznete níže na této stránce.

Kam

Na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ můžete vyjet na partnerské univerzity, s nimiž má PF UK uzavřeny tzv. institucionální dohody o výměně studentů. Všechny partnerské univerzity najdete na naší interaktivní mapě, popř. přejděte rovnou na jejich úplný seznam.

TIP

Klikněte na špendlík na mapě, rozkryjí se vám další informace. Chcete-li podrobnější informace o nabízených kurzech na konkrétní univerzitě a o průběhu výuky, klikněte na odkaz na webové stránky vybrané univerzity.


Studovat v rámci programu Erasmus+ je možno v následujících zemích:

 • Obr_BelgieBelgie
 • Obr_BulharskoBulharsko
 • Obr_DánskoDánsko
 • Obr_EstonskoEstonsko
 • FinskoFinsko
 • Obr_FrancieFrancie
 • Obr_IslandIsland
 • Obr_IrskoIrsko
 • Obr_ItalieItálie
 • Obr_ChorvatskoChorvatsko
 • Obr_LotysskoLotyšsko
 • Obr_LitvaLitva
 • Obr_LucemburskoLucembursko
 • Obr_MadarskoMaďarsko
 • Obr_NemeckoNěmecko
 • Obr_NizozemskoNizozemsko
 • Obr_NorskoNorsko
 • Obr_PolskoPolsko
 • Obr_PortugalskoPortugalsko
 • Obr_RakouskoRakousko
 • Obr_ReckoŘecko
 • Obr_SlovinskoSlovinsko
 • Obr_SlovenskoSlovensko
 • Obr_SpanelskoŠpanělsko
 • Obr_svedskoŠvédsko
 • Obr_tureckoTurecko 

Řada univerzit ve Francii, Německu či Portugalsku nabízí (kromě kurzů ve francouzštině, němčině či portugalštině) rovněž kurzy vyučované v angličtině. Jazyk výuky naleznete vždy na informačním štítku příslušné univerzity, který se rozkryje kliknutím na příslušných špendlík na naší interaktivní mapě nebo je jazyk výuky uveden v seznamu partnerských univerzit.

TIP

Pro studijní pobyty na univerzitách ve ŠVÝCARSKU (v rámci programu SEMP) a ve VELKÉ BRITÁNII (po 31.5.2023 přestává být programovou zemí Erasmus+) platí obdobné podmínky jako pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Přihlášky se podávají v rámci výběrových řízení programu Erasmus+ a platí stejné podmínky výběrového řízení. I v těchto případech můžete požádat o přidělení stipendia.

TIP

Doporučujeme vybrat více univerzit. Zvláště o univerzity s výukou v anglickém jazyce bývá totiž velký zájem. Počet míst, které hostitelské univerzity nabízejí našim studentům, je omezený, je proto dobré vybrat i alternativní destinaci. Ve výběrovém řízení se můžete hlásit až na 3 univerzity z každé z následujících jazykových oblastí: anglické, německé, francouzské, španělské, italské a portugalské (podle jazyka výuky na hostitelské univerzitě).  

Financování

Univerzita Karlova může zahraniční pobyt podpořit stipendiem, výše stipendia závisí na studijní destinaci a délce pobytu.

 • 600 EUR/měsíc
 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • 480 EUR/měsíc
 • Bulharsko
 • Estonsko
 • Chorvatsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Turecko
TIP

V případě studijního pobytu na některé z partnerských univerzit ve ŠVÝCARSKU (v rámci programu SEMP) je možné získat stipendium ve výši 440 CHF/měsíc od švýcarské vlády a dalších 350 EUR/měsíc z prostředků Rektorátu UK.

V případě studijního pobytu na některé z partnerských univerzit ve VELKÉ BRITÁNII bude i po 31.5.2023 možné získat stipendium z prostředků UK, a to v předpokládané výši cca. 520 EUR/měsíc.

Nominace do programu Erasmus+ ale automaticky nezakládá nárok studenta na přiznání stipendia. Stipendium se přiděluje až na základě podepsané účastnické smlouvy, kterou vyřizujete před odjezdem na rektorátu UK. Tento krok je poslední z administrativních povinností před výjezdem do zahraničí. Podmínkou pro vyplacení stipendia je zřízení eurového bankovního účtu na jméno studenta v kterékoliv české bance. Číslo účtu je třeba vložit do přihlášky ve webové aplikaci UK poté, co budete na základě fakultního výběrového řízení nominováni do programu Erasmus+. Vedle základního stipendia přiznává Univerzita Karlova v rámci programu Erasmus+ také stipendia pro studenty se speciálními potřebami.

Na studijní pobyt nemusíte nutně cestovat letadlem – mnohdy se dá jet autobusem, vlakem či lodí. Pokud jede na stejnou univerzitu studovat více studentů, můžete zvážit i spolujízdu. Realizujete-li cestu tam i zpět environmentálně udržitelným způsobem, může vám Univerzita Karlova jednorázově přiznat 50,- EUR. Podmínky tzv. zeleného Erasmu (Green Erasmus) naleznete přehledně zde.

TIP

Studium v rámci výměnných pobytů na zahraničních univerzitách se započítává do maximální řádné délky studia (5+1 rok). Pokud byste z důvodu zahraničních pobytů překročili tuto dobu studia, je možné s ohledem na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ žádat o snížení poplatku za delší studium (o 50 %, resp. o 25 %) podle Přílohy 1 opatření rektora č. 25/2019. Uznání zahraničních kreditů za kredity z volitelných předmětů nemá  vliv na možnost žádat o snížení poplatku za delší studium (a na úspěch takové žádosti).


Jak na to

1. Výběr univerzity  

Zvolte jazyk, ve kterém chcete studovat: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština.

Úplný seznam univerzit, na které v rámci programu Erasmus+ můžete jet studovat, včetně univerzit ve Švýcarsku a ve Velké Británii, najdete buď na naší interaktivní mapě nebo v seznamu partnerských univerzitPečlivě prostudujte webové stránky univerzity, která vás zaujala. Podívejte se, které předměty univerzita nabízí. Univerzity také často organizují speciální jazykové kurzy, semináře o kultuře dané země pro zahraniční studenty či další zvláštní kurzy pro „erasmáky“.  

V přihlášce do výběrového řízení můžete uvést až 3 univerzity pro každou jazykovou oblast. Vzhledem k omezenému počtům míst, která hostitelské univerzity nabízejí, není jisté, že budete nominováni na preferovanou univerzitu. Univerzity uvedené na druhém a třetím místě proto vybírejte rovněž pečlivě. 

Při výběru si nezapomeňte ověřit, zda hostitelská univerzita nepodmiňuje přijetí předložením potvrzení o jazykové způsobilosti (obvykle certifikát o vykonané zkoušce v cizím jazyce). Vyhnete se tím nepříjemnému překvapení později - v době, kdy již nemusíte z časových důvodů stihnout certifikát získat, a v důsledku toho nevyjedete tam, kam jste chtěli.

TIP

Potvrzení o jazykové zkoušce vám po úspěšném absolvování jazykových předmětů může vystavit i Katedra jazyků PF UK. Informace o jazykových požadavcích na jednotlivých univerzitách uvádíme také v naší interaktivní mapě nebo v seznamu partnerských univerzit. Doporučujeme však tyto informace vždy ověřit na stránkách příslušné univerzity, protože mohou průběžně doznat změn, které nestačíme zohlednit!

 

 2. Podání přihlášek  

Do výběrového řízení na studijní pobyt v rámci program Erasmus+ je třeba vyplnit dvě přihlášky. Jednak přihlášku do výběrového řízení PF UK, jednak přihlášku ve webové aplikaci UK. Je třeba podat obě přihlášky spolu se všemi povinnými součástmi!

Přihláška do výběrového řízení na PF UK se podává prostřednictvím on-line formuláře zahraničního oddělení PF UK. K přihlášce je třeba nahrát 2 povinné přílohy: 1. strukturovaný životopis (v jazyce, ve kterém plánujete studovat); 2. motivační dopis (důvody vašeho zájmu o studijní pobyt na vámi vybrané univerzitě, resp. na vámi vybraných univerzitách). Odkaz na on-line formulář je vždy součástí informace o vypsání daného výběrového řízení.

Ve fakultním výběrovém řízení na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ můžete paralelně podat i několik přihlášek do různých jazykových oblastí (např. jednu přihlášku na 3 univerzity v anglické oblasti a jednu přihlášku na 3 univerzity v německé oblasti). 

Hlídejte si lhůtu, ve které je třeba přihlášku podat, v Aktualitách nebo v kalendáři v sekci Zahraničí na webových stránkách PF UK.

Druhou přihlášku zakládáte ve webové aplikaci UK pro celouniverzitní evidenci studentských výjezdů a pracujete s ní i po celou dobu zahraničního studijního pobytu. Ve webové aplikaci UK lze uvést celkem max. 3 univerzity (univerzity musí být totožné s univerzitami uvedeným v on-line formuláři Zahraničního oddělení PF UK). Po nominaci na studijní pobyt bude na základě výsledku fakultního výběrového řízení pak relevantní jen jedna z nich. 

 

3. Výběrové řízení   

Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se na PF UK konají dvakrát ročně: 

 • na jaře (únor/březen) pro zahraniční pobyty v následujícím akademickém roce (na jeden nebo dva semestry) a  
 • na podzim (září/říjen) pro zahraniční pobyty v následujícím letním semestru.  

Informace o konání výběrového řízení a lhůty pro podávání přihlášek se zveřejňují vždy s dostatečným předstihem v Aktualitách na těchto webových stránkách i na sociálních sítích zahraničního oddělení PF UK (sledujte náš FB a IG). Mimo vypsané termíny nelze výběrové řízení konat.  

Výběrové řízení je jednokolové. Podmínkou úspěch ve výběrovém řízení je bezvadné podání obou výše uvedených přihlášek (on-line formulář + přihláška ve webové aplikaci UK).

Výběrové řízení probíhá v souladu s Opatřením děkana č.12/2022, o pravidlech výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility v programu Erasmus+ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. O nominaci studentů fakulty do programu Erasmus+ rozhoduje výběrová komise, jejíž členy jmenuje proděkanka pro zahraniční vztahy z řad členů akademické obce fakulty a Zahraničního oddělení. Výběrová komise má nejméně 3 členy. Členové výběrové komise jsou jmenováni z řad členů akademické obce PF UK, zpravidla jsou členy výběrové komise proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí zahraničního oddělení, zástupce Katedry jazyků a další akademický pracovník některé z odborných kateder PF UK. Zasedání komise se může v roli pozorovatele účastnit rovněž zástupce studentů nominovaný studentskou kurií Akademického senátu, který již zahraniční studijní pobyt sám absolvoval.

Výběrová komise nominuje studenty na základě jejich studijních výsledků, studentských aktivit a ústního pohovoru, který je povinnou součástí výběrového řízení. V rámci ústního pohovoru, který se koná zpravidla v jazyce výuky studentem zvoleného zahraničního studijního pobytu, je ověřena úroveň aktivní jazykové kompetence studenta, jeho motivace ke studiu v zahraničí a očekávaný přínos zahraničního studijního pobytu pro další studijní, příp. profesní rozvoj. Konkrétní parametry bodového hodnocení jsou přehledně uvedeny zde. Studenti jsou nominováni na základě pořadí sestaveného podle celkového počtu získaných bodů a s ohledem na finanční možnosti/kapacity programu Erasmus+ v příslušném roce. Získá-li více studentů stejný počet bodů a mají-li tito studenti zájem o tentýž zahraniční studijní pobyt, rozhoduje o nominaci studenta los. 

Výsledky fakultního výběrové řízení budou známy cca. 14 dní po konání posledního ústního pohovoru. Obdržíte individuální vyrozumění o výsledku výběrového řízení a v případě úspěchu ve výběrovém řízení i informaci, na kterou univerzitu jste byli nominováni. 

TIP

Pozor! Nominace do programu Erasmus+ nezakládá automaticky nárok studenta na přiznání stipendia programu Erasmus+ (viz čl. 7 opatření rektora č. 34/2015 ve znění opatření rektora č. 27/2017). Diferenciace výše stipendia na měsíc pobytu v zahraničí podle jednotlivých zemí je uvedena výše u podmínek financování

 

 4. Před odjezdem

PF UK zašle po ukončení výběrového řízení nominace studentů na jednotlivé partnerské univerzity, které studenty kontaktují (zpravidla emailem) ohledně dalších administrativních kroků. Doporučujeme však, abyste si též vy sami prostudovali webové stránky univerzit, na které jste byli nominováni, a zjistili si, jaké případné další dokumenty bude univerzita požadovat. Hlídejte si termíny odevzdání těchto dokumentů do zahraničí! Každá univerzita má jiné termíny, které se mohou průběžně měnit - nespoléhejte proto pouze na informace od kolegů, ale přečtěte si pokyny sami, případně se obraťte přímo na zahraniční oddělení hostitelské univerzity.  

Před odjezdem do zahraničí třeba finalizovat přihlášku ve webové aplikaci UK, vyzvednout si Rozhodnutí děkana o potvrzení o stipendiu a podepsat účastnickou smlouvu. 

Ve webové aplikaci UK řádně vyplňte Learning Agreement (LA), který slouží jako vaše celouniverzitní přihláška do programu Erasmus+. S vyplňováním neotálejte a věnujte se tomu ihned po zveřejnění výsledků výběrového řízení.

Otevřete si ve webové aplikaci UK tu ze svých přihlášek, která je nyní ve stavu nominace – tzn. je založena na univerzitu, kam jste byli vybráni ve výběrové řízení. Do přihlášky nyní doplňte všechny požadované osobní i kontaktní údaje a délku studijního pobytu. Harmonogram akademického roku najdete zpravidla na webu zahraničních univerzit. Je možné, že v době, kdy budete LA vyplňovat, nebude ještě harmonogram příslušného akademického roku zveřejněn, ale přesná data délky trvání studijního pobytu lze později ještě upravit. Webová aplikace UK je  přátelsky nastavena a automaticky sdělí, jaké informace je třeba ještě doplnit. Součástí LA jsou i studijní plány, které si sami sestavujete.

Ve studijním plánu uveďte:

 • v tabulce A předměty, které si plánujete zapsat na zahraniční univerzitě (v LA označený jako Table A: Proposed study programme abroad) a 
 • v tabulce B předměty, u nichž budete po návratu ze zahraničí žádat o uznání (v LA označený jako Table B: Educational components in the student's degree which will be replaced by the study abroad).

Pokud předměty, které si plánujete zapsat na zahraniční univerzitě, nejsou vypsány na PF UK, uveďte v tabulce B český překlad jejich názvu do českého jazyka. Tyto předměty vám mohou být po návratu ze zahraničí uznány jako volitelné předměty na PF UK. Pokud budete chtít žádat po návratu o uznání některých předmětů v rámci studia na PF UK jako předmětů povinných či povinně volitelných, je třeba, abyste se předem dohodli s garanty konkrétních předmětů o této možnosti (informace o garantech najdete v SIS u každého předmětu).

Za zahraniční studijní pobyt v délce jednoho semestru byste měli získat celkově 30 ECTS kreditů, pokud jedete studovat na celý akademický rok (tedy dva semestry), získáte zpravidla 60 ECTS kreditů. Pouze v případě, že je za předměty na zahraniční univerzitě stanovena nižší kreditová dotace, zvolte cca. 5 předmětů (popř. počet předmětů, který doporučuje hostitelská univerzita) bez ohledu na celkový součet kreditů (stejně tak i v případě, pokud je kreditová dotace v zahraničí naopak silně nadhodnocena oproti českému/evropskému kreditovému systému). Povinná hranice získání 30 ECTS kreditů za semestr či 60 ECTS kreditů za celý akademický rok platí i v případě, že plánujete na zahraničním pobytu pracovat na své diplomové práci. V případě dvousemestrálních pobytů by měly být získané kredity (pokud možno) rovnoměrně rozložené mezi oba semestry.

Při sestavování studijního plánu si ale hlídejte minimální počet kreditů, který potřebujete získat pro postup do dalšího ročníku, abyste mohli po návratu ze zahraničního studijního pobytu plynule pokračovat ve studiu na PF UK. Více informací k organizaci studia a plnění studijního plánu naleznete v příslušném dokumentu UK

TIP

Řada univerzit mimo anglickou jazykovou oblast nabízí často i předměty vyučované v angličtině. Budete-li studovat ve Francii, Itálii, Německu, Portugalsku nebo Španělsku, můžete do svého studijního plánu zahrnout i tyto předměty. Vždy si ale u hostující univerzity ověřte, zda je daný předmět otevřen k zápisu pro přijíždějící erasmáky a zda hostující univerzita nevyžaduje splnění určitého počtu předmětů pouze v domácím jazyce. Zároveň byste se při výběru předmětů měli omezit na vámi studovaný obor - Právo a právní věda.

Vyplněnou přihlášku pomocí ikony tiskárny v levém horním rohu aplikace vytiskněte. Tisk přihlášky vám aplikace umožní teprve ve chvíli, kdy skutečně vyplníte všechny požadované údaje. Pokud nelze tisknout, zkontrolujte si znovu celou přihlášku. Webová aplikace UK vás zpravidla automaticky informuje o tom, které údaje chybí. V tuto chvíli také máte  poslední možnost měnit termíny zahraničního pobytu, které jste zadali do přihlášky - podívejte se proto, zda hostující zahraniční univerzita už nezveřejnila harmonogram příslušného akademického roku. Pokud se chcete účastnit jazykových kurzů a seznamovacích akcí před zahájením výuky, upravte termíny odjezdu tak, abyste vše stihli.

LA má celkem tři strany. Na první straně jsou uvedeny vaše osobní a kontaktní údaje spolu s vaší fotografií. Druhá strana je stranou podpisovou (Commitment of the three parties) - podepište se na místě pro studenta. Na třetí straně straně jsou uvedeny tabulky předmětů (studijní plán). 

Podepsaný originál LA buď doručte na Zahraniční oddělení PF UK, nebo zašlete řádně naskenovaný dokument jako přílohu e-mailu na skvorovam@prf.cuni.cz. Je třeba, abyste LA doručili nejpozději 1 měsíc poté, co obdržíte potvrzení nominace. Následně je LA předán k podpisu proděkance pro zahraniční vztahy PF UK. Podepsaný LA je vám následně zasílán v naskenované podobě jako příloha e-mailu. Vaší povinností je následně přeposlat Learning Agreement na zahraniční oddělení hostitelské univerzity.  

Hostitelská zahraniční univerzita vám následně zašle dopodepsaný LA a někdy i akceptační dopis (Letter of Acceptance, Letter of Admission, Attandance Letter). Dokumenty vám přijdou e-mailem nebo poštou. Po obdržení je třeba všechny dokumenty, které obdržíte, zaslat obratem naskenované v příloze e-mailu zahraničnímu oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Teprve na základě těchto dokumentů vám může být vystaveno Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, bez kterého nemůžete podepsat Účastnickou smlouvu!

TIP

Kontrolujte si průběžně lhůty, které zahraniční univerzity stanoví pro zaslání podepsaného LA ke schválení. Jestliže lhůtu zmeškáte, může se stát, že vás hostující univerzita odmítne přijmout ke studiu a váš zahraniční studijní pobyt se kvůli zbytečné administrativní chybě neuskuteční. Hostitelské univerzity zveřejňují všechny důležité lhůty na svých webových stránkách, v případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme, abyste se ujistili dotazem na zahraniční oddělení příslušné hostitelské univerzity. 

 

Nyní v přihlášce ve webové aplikaci UK doplňte číslo svého eurového bankovního účtu vedeného u české banky, na které vám UK převede přidělené stipendium. 

Zahraniční oddělení PF UK vás e-mailem vyzve k vyzvednutí Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, které si musíte vyzvednout osobně. Ve vážných případech, kdy se nemůžete k podpisu dostavit osobně, lze někomu udělit plnou moc. Zmocněnec dokument vyzvedne a následně podepíše Účastnickou smlouvu - tento postup je ale nestandardní a doporučujeme se mu vyhnout.

Poslední administrativní povinností před odjezdem na zahraniční studijní pobyt je podpis Účastnické smlouvy na rektorátu UK. K podpisu budete e-mailem vyzváni Evropskou kanceláří UK (zpravidla vás osloví Bc. Pavel Knap). K podpisu přineste Rozhodnutí o přidělení stipendia a výtisk schválené LA (příp. akceptační dopis, který vám zaslala hostitelská zahraniční univerzita). Bude vám rovněž sdělena výše přiznaného stipendia.

Vítejte v řadách "erasmáků"!

Přibližně do 10 dnů od podpisu Účastnické smlouvy obdržíte na uvedený bankovní účet jednorázovým převodem stipendium na celou dobu zahraničního studijního pobytu (vyjíždíte-li na jeden semestr). Pokud strávíte na studijním pobytu dva semestry, bude vám stipendium převedeno na každý semestr zvlášť, druhá část stipendia bude vyplacena před začátkem druhého semestru studijního pobytu.  

5. Doprava a ubytování  

Dopravu a ubytování si během zahraničního studijního pobytu zajišťujete sami. V řadě zemí není snadné najít studentské ubytování, neváhejte obrátit se na studenty, kteří v zahraničí studovali v předchozích letech, určitě vám pomohou. Doporučujeme také podívat se na webové stránky hostující zahraniční univerzity, kde zpravidla najdete informace ohledně dostupnosti studentského ubytování. Většina univerzit sice nabízí i zahraničním studentům možnost ubytování, cena a kvalita ubytování se ale velmi liší a počet nabízených pokojů je omezen.  

V řadě zemí může být obtížné najít ubytování na dálku, často je proto nutné zajistit si na první dny přechodné ubytování v hostelu/hotelu a aktivně hledat dlouhodobé ubytování přímo na místě. Je-li to možné, zjistěte si možnosti ubytování s předstihem přímo na místě. Nezapomeňte si také včas rezervovat jízdenky/letenky, ušetříte. A zvažte též možnosti Green Erasmus

TIP

Charles Abroad jsou webové stránky vedené pod hlavičkou rektorátu UK, kde najdete celou řadu rad a tipů pro vyjíždějící studenty UK. Kromě přehledného administrativního postupu, se dozvíte i řadu praktických informací: jak si v zahraničí nejlépe najít bezpečné ubytování, jak nenaletět podvodníkům a další tipy zkušených cestovatelů! Užitečné informace k jednotlivým krokům před výjezdem, během něj i po návratu naleznete také na platformě UK ViaErasmus!

 

Check list

 K rychlému přehledu, zda máte všechny vyřízené všechny povinnosti, vám může posloužit náš checklist. Jdeme na to:

 1. Vyberte si zahraniční univerzitu
 2. Podejte přihlášku do výběrového řízení na PF UK prostřednictvím on-line formuláře ZO PF UK (+ nezapomeňte nahrát přílohy: životopis a motivační dopis)
 3. Vyplňte přihlášku ve webové aplikaci UK (můžete se hlásit až na 3 univerzity z každé jazykové oblasti!)
 4. Zúčastněte se výběrového řízení a získejte nominaci
 5. Sestavte si studijní plán a zadejte ho do nominované přihlášky ve webové aplikaci UK
 6. Zkontrolujte si, zda zahraniční univerzita nevyžaduje jazykový certifikát
 7. Vyplňte Learning Agreement (LA) ve webové aplikaci UK
 8. LA vytiskněte, podepište a doručte k podpisu na ZO PF UK
 9. LA s podpisem proděkanky pro zahraniční vztahy PF UK zašlete na hostitelskou univerzitu
 10. LA s podpisem zástupce hostující zahraniční univerzity a příp. i akceptační dopis doručte na ZO PF UK
 11. Doplňte číslo svého eurového bankovního účtu do přihlášky ve webové aplikaci UK
 12. Převezměte si Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia a dostavte se k podpisu Účastnické smlouvy na rektorát UK
 13. ADMINISTRATIVNÍ KROKY PŘED ODJEZDEM MÁTE HOTOVÉ!
 14. Zajistěte si dopravu a ubytování v zahraničí, zjistěte si více informací o tom, jak se žije v zemi a městě, kam jedete
 15. ŠTASTNOU CESTU! 

Během pobytu

Po příjezdu na zahraniční hostitelskou univerzitu je třeba si do studentského informační systému dané univerzity zapsat předměty, které jste uvedli ve studijním plánu v LA. Může se samozřejmě stát, že předměty, které jste si původně vybrali, hostitelská univerzita v daném semestru neotevře. Nic se neděje, zvolte si jiný předmět a změny zaneste do přihlášky ve webové aplikaci UK. 

Změny studijního plánu během zahraničního studijního pobytu uložíte do webové aplikace UK tak, že zvolíte ikonu editace u seznamu předmětů, které jste si zapsali na hostitelské univerzitě. Jednotlivé předměty lze ze seznamu smazat a stejně tak lze přidávat další (ikona plus). U každé změny vás aplikace vyzve, abyste zadali důvod změny předmětu. Při změnách nezapomínejte na to, že i po změně musí celkový počet kreditů odpovídat podmínkám vašeho studijního pobytu! 

Po dokončení úprav v přihlášce se v seznamu ikon objeví zelená ikona tisku. Jestliže na ní kliknete, vygeneruje se upravený studijní plán, který je třeba zaslat naskenovaný v příloze e-mailu na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Upravený studijní plán vám bude po podpisu za PF UK zaslán e-mailem, předejte ho ke schválení zahraniční univerzitě. Po schválení opět zašlete naskenovaný dokument v příloze e-mailu na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz).

Během studia v zahraničí můžete požádá o prodloužení pobytu o jeden semestr. Prodloužit lze pouze studijní pobyt, který byl původně plánován na jeden semestr, nelze prodloužit dvousemestrální zahraniční pobyty. O svém záměru informujte Zahraniční oddělení PF UK nejpozději 30 dní před původně plánovaným ukončením zahraničního pobytu. Žádostem zaslaným později nemůže být vyhověno. 

Na stránkách Studijního oddělení PF UK si stáhněte formulářovou žádost. Stručně popište důvody k prodloužení studijního pobytu a požádejte o nominaci na zahraničí studijní pobyt pro období dalšího semestru. Vyplněný formulář zašlete jako přílohu e-mailem ke schválení na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Poté zažádejte na zahraničním oddělení hostitelské univerzity o akceptační dopis na další období. Akceptační dopis zašlete naskenovaný v příloze e-mailu opět na Zahraniční oddělení PF UK.

Bude-li prodloužení studijního pobytu schváleno, obdržíte nové Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia na další semestr. Poté budete e-mailem kontaktováni Evropskou kanceláří UK s pokyny k podpisu dodatku ke stávající Účastnické smlouvě. Po podpisu Účastnické smlouvy je třeba sestavit studijní plán na další semestr zahraničního pobytu a zvolené předměty zanést do přihlášky ve webové aplikaci UK. Postup je stejný jako při editaci změn studijního plánu (viz výše). Vygenerovaný studijní plán na další semestr zašlete v příloze e-mailu ke schválení na Zahraničnímu PF UK a vyčkejte na potvrzení, že je vše v pořádku.

TIP

Velmi doporučujeme udělit na dobu vašeho pobytu v zahraničí někomu z vašich blízkých plnou moc k vyřizování studijních záležitostí na (PF) UK, popř. i pro řešení jiných životních situací (mimo jiné třeba přebírání doporučených zásilek na poště apod.).

Po návratu

Po návratu ze zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+:  

 • zašlete Confirmation of Study Period a Transcript of Records na Zahraniční oddělení PF UK a rektorát UK
 • vyplňte závěrečnou zprávu Erasmus+ a jazykový OLS test 

 

Confirmation of study period je potvrzení o délce vašeho studijního pobytu na hostitelské univerzitě. V některých případech budou zahraniční koordinátoři vyžadovat přímo formulář z vaší Účastnické smlouvy (poslední list), jinde mohou mít vlastní formulář – v takovém případě nechte potvrdit oba dokumenty. Zásadní je podpis příslušného referenta v zahraničí a přesná délka studijního pobytu. Je třeba, aby data přesně odpovídala údajům uvedeným v přihlášce ve webové aplikaci UK (a tedy v LA). Některé univerzity zasílají Confirmation of study period až na konci svého semestru, zjistěte si proto, jaký postup se vás v zahraničí týká a kdo vám dokumenty vydá. Ideálně si nechte délku studijního pobytu potvrdit ještě během pobytu na zahraničním oddělení hostitelské univerzity/fakulty. Confirmation of study period doručte nejpozději do 10 pracovních dnů od návratu do ČR na Zahraniční oddělení PF UK (osobně nebo jako přílohu e-mailu).  

Transcript of records je výpis výsledků kontrol studia během zahraničního studijního pobytu. Ve výpise musí být všechny předměty, které jste uvedli ve studijním plánu do přihlášky ve webové aplikaci UK.  

O vystavení výpisu lze požádat hostitelskou univerzitu až po vykonání zkoušek ze všech zapsaných předmětů. Jakmile příslušný výpis obdržíte, obratem jej doručte naskenovaný jako přílohu e-mailu na ZO PF UK a originál doručte osobně na rektorát UK. Posléze můžete zažádat o uznání předmětů, uznávání předmětů se řídí Pravidly pro organizaci na PF UK, čl. 56 a čl. 57.

TIP

Předměty, které během zahraničního studijního pobytu úspěšně absolvujete, se na PF UK započítají obvykle jako volitelné předměty. V případech, kdy je sylabus povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného na PF UK obdobný jako sylabus předmětu, který jste úspěšně zvládli během zahraničního studijního pobytu, lze požádat garanta předmětu na PF UK o uznání. 

TIP

Za absolvování alespoň semestrálního studijního pobytu a splnění určených podmínek je možno po návratu žádat o uznání splnění předmětu HXPV0099 Zahraniční studijní pobyt za 20 ECTS. Tento předmět je povinně volitelným předmětem odborných právních praxí!

Na základě výzvy, kterou obdržíte automaticky generovaným emailem přibližně 1 měsíc po návratu, vyplňte pečlivě závěrečnou zprávu. Údaje uvedené ve veřejně přístupné závěrečné zprávě mohou sloužit jako zdroj informací pro budoucí zájemce o studijní pobyt. Na základě analýzy dat obsažených v těchto zprávách je dále pro jednotlivé univerzity v ČR určována výše příspěvku na mobility v programu Erasmus+ v dalších letech. Poskytnutí pravdivých a úplných údajů (např. o počtu uznaných kreditů ze zahraniční vysoké školy po návratu na PF UK apod.) proto má i praktickou relevanci a význam pro další rozvoj programu na fakultě i UK (s tím je spojen i apel na to, abyste si kredity nechali uznat, i když je již třeba z hlediska studijních povinností na PF UK nepotřebujete). 

Praktické stáže

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet do zahraničí rovněž na pracovní stáž (traineeships). K získání praktických zkušeností ve studovaném oboru si zájemci mohou dohodnout stáž na jakémkoliv zahraničním pracovišti/instituci v programové zemi Erasmus+.  Podrobné podmínky pracovních stáží, včetně postupu  při přihlašování, najdete přehledně shrnuté na webu UK.

 • Praktické stáže jsou určeny pro všechny studenty magisterského studia zapsané k řádnému studiu na PF UK.
 • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.
 • Během stáže je třeba pracovat v rozsahu 30 – 40 hodin týdně, min. 20 hodin týdně.
 • Praxe se sjednávají v délce 2–12 měsíců (min. 60 dní).

Student nesmí přesáhnout celkovou maximální povolenou dobu zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+ (celkem max. 12 měsíců během jedné úrovně vysokoškolského studia, pětiletého magisterského studia však můžete strávit na Erasmu až 24 měsíců). I na pracovní stáž lze vycestovat opakovaně. Celkový počet dní strávených v zahraničí si můžete ověřit ve své přihlášce u absolvovaného zahraničního pobytu ve webové aplikaci UK.

Praktickou stáž lze absolvovat na jakémkoliv zahraničním pracovišti/instituci na území států Evropské Unie. Výjimku představují pracoviště/instituce financované přímo ze zdrojů EU (např. Evropský parlament). Doporučujeme ověřit zdroj financování vybrané instituce před podáním přihlášky na stáž, např. zde. Stáže jsou nabízeny např. na oficiálních webových stránkách programu Erasmus+.

Zvolené zahraniční pracoviště student oslovuje samostatně, předběžně je třeba dohodnout i náplň práce a pracovní podmínky. Po předběžném souhlasu zahraničního pracoviště/instituce se stáží kontaktujete Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz).

Přihláška na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace UK (postup je obdobný jako u studijních pobytů). Webová  aplikace vygeneruje Traineeship agreement, kde je uvedena předběžná náplň práce během stáže.

Na podporu praktické stáže v zahraničí může Univerzita Karlova přiznat účelové stipendium. Výše stipendia se odvíjí od země, ve které stáž probíhá:

 

 • 750 EUR/měsíc
 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Kypr
 • Malta
 • Lichtenštejnsko
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • 630 EUR/měsíc
 • Bulharsko
 • Estonsko
 • Chorvatsko
 • Maďarsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Severní Makedonie
 • Turecko

Výběr studentů na praktické stáže Erasmus+ se řídí podmínkami stanovenými rámcově v opatření děkana č. 12/2022. Fakulta vypisuje pro tyto účely (zpravidla dvakrát do roka) výběrová řízení, praktické stáže jsou však často velmi individuální, proto lze posoudit žádost studenta o vyslání na tuto formu mobility v odůvodněných případech i ad hoc.