Erasmus+

Erasmus+

studijní pobyty

Zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou určeny všem studentům denního i kombinovaného studia na Univerzitě Karlově, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu a zůstanou zapsáni po celou dobu zahraničního studijního pobytu (po dobu pobytu v zahraničí tedy studium na Univerzitě Karlově ani nepřeruší, ani neukončí).

Kombinovat lze studijní pobyty spolu s praktickými stážemi a vyjíždět i opakovaně, v součtu můžete na zahraničním pobytu během doktorského studia strávit maximálně 12 měsíců. Minimálně je však třeba v zahraničí strávit 2 měsíce. Studenti nejčastěji vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty na dobu jednoho nebo dvou semestrů.

Na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ můžete vyjet na partnerské univerzity, s nimiž má PF UK uzavřeny tzv. institucionální dohody o výměně studentů a v jejichž rámci je dohodnuta rovněž mobilita doktorandů. Tyto partnerské univerzity najdete na naší interaktivní mapě, jejich úplný seznam pak rovněž zde.

TIP

Klikněte na špendlík na mapě, rozkryjí se vám další informace. Chcete-li podrobnější informace o nabízených kurzech na konkrétní univerzitě a o průběhu výuky, klikněte na odkaz na webové stránky vybrané univerzity.

Studovat v rámci programu Erasmus+ je možné v následujících zemích:

 • Obr_BelgieBelgie
 • Obr_BulharskoBulharsko
 • Obr_DánskoDánsko
 • Obr_EstonskoEstonsko
 • FinskoFinsko
 • Obr_FrancieFrancie
 • Obr_IslandIsland
 • Obr_IrskoIrsko
 • Obr_ItalieItálie
 • Obr_ChorvatskoChorvatsko
 • Obr_LotysskoLotyšsko
 • Obr_LitvaLitva
 • Obr_LucemburskoLucembursko
 • Obr_MadarskoMaďarsko
 • Obr_NemeckoNěmecko
 • Obr_NizozemskoNizozemsko
 • Obr_NorskoNorsko
 • Obr_PolskoPolsko
 • Obr_PortugalskoPortugalsko
 • Obr_RakouskoRakousko
 • Obr_ReckoŘecko
 • Obr_SlovinskoSlovinsko
 • Obr_SlovenskoSlovensko
 • Obr_SpanelskoŠpanělsko
 • Obr_svedskoŠvédsko
 • Obr_tureckoTurecko 
TIP

Pro studijní pobyty na univerzitách ve ŠVÝCARSKU (v rámci programu SEMP) a ve VELKÉ BRITÁNII (po 31.5.2023 přestává být programovou zemí Erasmus+) platí obdobné podmínky jako pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Přihlášky se podávají v rámci výběrových řízení programu Erasmus+ a platí stejné podmínky výběrového řízení. I v těchto případech můžete požádat o přidělení stipendia.

Doktorandi sice nemají povinnost na zahraniční univerzitě získat určitý počet kreditů, ale návštěvu vybraných předmětů doporučujeme. Hlavním účelem zahraničního pobytu je především intenzivní práce na disertační práci. Zda jste se tomuto úkolu věnovali, by měl po návratu osvědčit váš školitel.

TIP

Doporučujeme vybrat více univerzit. Zvláště o univerzity s výukou v anglickém jazyce bývá totiž velký zájem. Počet míst, které hostitelské univerzity nabízejí našim studentům, je omezený, je proto dobré vybrat i alternativní destinaci. Ve výběrovém řízení se můžete hlásit až na 3 univerzity z každé z následujících jazykových oblastí: anglické, německé, francouzské, španělské, italské a portugalské (podle jazyka výuky na hostitelské univerzitě).

 

Financování


Univerzita Karlova může zahraniční pobyt podpořit stipendiem, výše stipendia závisí na studijní destinaci a délce pobytu.

 

 • 600 EUR/měsíc
 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • 480 EUR/měsíc
 • Bulharsko
 • Estonsko
 • Chorvatsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Turecko
TIP

V případě studijního pobytu na některé z partnerských univerzit ve ŠVÝCARSKU (v rámci programu SEMP) je možné získat stipendium ve výši 440 CHF/měsíc od švýcarské vlády a dalších 350 EUR/měsíc z prostředků Rektorátu UK.

V případě studijního pobytu na některé z partnerských univerzit ve VELKÉ BRITÁNII bude i po 31.5.2023 možné získat stipendium z prostředků UK, a to v předpokládané výši cca. 520 EUR/měsíc.

Nominace do programu Erasmus+ ale automaticky nezakládá nárok studenta na přiznání stipendia. Stipendium se přiděluje až na základě podepsané Účastnické smlouvy, kterou vyřizujete před odjezdem na rektorátu UK. Tento krok je poslední z administrativních povinností před výjezdem do zahraničí. Podmínkou pro vyplacení stipendia je zřízení eurového bankovního účtu na jméno studenta v kterékoliv české bance. Číslo účtu je třeba vložit do přihlášky ve webové aplikaci UK poté, co budete na základě fakultního výběrového řízení nominováni do programu Erasmus+. Vedle základního stipendia přiznává Univerzita Karlova v rámci programu Erasmus+ také stipendia pro studenty se speciálními potřebami.

Na studijní pobyt nemusíte nutně cestovat letadlem – mnohdy se dá jet autobusem, vlakem či lodí. Pokud jede na stejnou univerzitu studovat více studentů, můžete zvážit i spolujízdu. Realizujete-li cestu tam i zpět environmentálně udržitelným způsobem, může vám Univerzita Karlova jednorázově přiznat 50,- EUR. Podmínky tzv. zeleného Erasmu (Green Erasmus) naleznete přehledně zde.

 

Jak na to


1. Výběr univerzity 

Zvolte jazyk, ve kterém chcete studovat: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština. Partnerské univerzity v programu Erasmus+ jsou rozděleny právě do těchto jazykových oblastí a, ačkoliv jako doktorandi nemáte povinnost získat v zahraničí určitý počet kreditů, je vhodné volit zahraniční univerzitu dle vyučovacího jazyka.

Úplný seznam univerzit, na které v rámci programu Erasmus+ můžete jet studovat, najdete buď na naší interaktivní mapě nebo v seznamu partnerských univerzit, včetně univerzit ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Pečlivě prostudujte webové stránky univerzity, která vás zaujala. Podívejte se, které předměty univerzita nabízí, kteří akademici tam působí, co je k dispozici v tamějších knihovnách. Univerzity také často organizují speciální jazykové kurzy, semináře o kultuře dané země pro zahraniční studenty či další zvláštní kurzy pro „erasmáky“.  

V přihlášce do výběrového řízení můžete uvést až 3 univerzity pro každou jazykovou oblast. Vzhledem k omezenému počtům míst, která hostitelské univerzity nabízejí, není jisté, že budete nominováni na preferovanou univerzitu. Univerzity uvedené na druhém a třetím místě proto vybírejte rovněž pečlivě. 

Při výběru si nezapomeňte ověřit, zda hostitelská univerzita nepodmiňuje přijetí předložením potvrzení o jazykové způsobilosti (obvykle certifikát o vykonané zkoušce v cizím jazyce). Vyhnete se tím nepříjemnému překvapení později, v době, kdy již nemusíte z časových důvodů stihnout certifikát získat, a v důsledku toho nevyjedete tam, kam jste chtěli.

 

TIP

Potvrzení o jazykové zkoušce vám po úspěšném absolvování jazykových předmětů může vystavit i Katedra jazyků PF UK. Informace o jazykových požadavcích na jednotlivých univerzitách uvádíme také v naší interaktivní mapě nebo v seznamu partnerských univerzit. Doporučujeme však tyto informace vždy ověřit na stránkách příslušné univerzity, protože mohou průběžně doznat změn, které nestačíme zohlednit!

 

2. Podání přihlášek 

Do výběrového řízení na studijní pobyt v rámci program Erasmus+ je třeba vyplnit dvě přihlášky. Jednak přihlášku do výběrového řízení PF UK, a jednak přihlášku ve webové aplikaci UK. Je třeba podat obě přihlášky spolu se všemi povinnými součástmi!

Přihláška do výběrového řízení na PF UK se podává prostřednictvím on-line formuláře zahraničního oddělení PF UK (odkaz na tento formulář bude uveden v informaci o vypsání výběrového řízení). K přihlášce je třeba nahrát 3 povinné přílohy: 1. strukturovaný životopis (v jazyce, ve kterém plánujete studovat); 2. motivační dopis (důvody vašeho zájmu o studijní pobyt na vámi vybrané univerzitě, resp. na vámi vybraných univerzitách); 3. doporučení (souhlas) školitele s plánovaným pobytem.

Ve fakultním výběrovém řízení na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ můžete paralelně podat i několik přihlášek do různých jazykových oblastí (např. jednu přihlášku na 3 univerzity v anglické oblasti a jednu přihlášku na 3 univerzity v německé oblasti). 

Hlídejte si lhůtu, ve které je třeba přihlášku podat v kalendáři v sekci Zahraničí na webových stránkách PF UK.

Druhou přihlášku zakládáte ve webové aplikaci UK pro celouniverzitní evidenci studentských výjezdů a pracujete s ní i po celou dobu zahraničního studijního pobytu. Ve webové aplikaci UK lze uvést celkem max. 3 univerzity (univerzity musí být totožné s univerzitami uvedeným v on-line formuláři Zahraničního oddělení PF UK). Po nominaci na studijní pobyt bude na základě výsledku fakultního výběrového řízení pak relevantní jen jedna z nich. 

 

3. Výběrové řízení  

Výběrová řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se na PF UK konají dvakrát ročně: 

 • na jaře (únor/březen) pro zahraniční pobyty v následujícím akademickém roce (na jeden nebo dva semestry) a  
 • na podzim (září/říjen) pro zahraniční pobyty v následujícím letním semestru.  

Informace o konání výběrového řízení a lhůty pro podávání přihlášek se zveřejňují vždy s dostatečným předstihem v Aktualitách na těchto webových stránkách i na sociálních sítích zahraničního oddělení PF UK (sledujte náš FB). Mimo vypsané termíny nelze výběrové řízení konat.  

Výběrové řízení je jednokolové. Podmínkou zařazení do výběrového řízení je bezvadné podání obou výše uvedených přihlášek (on-line formulář + přihláška ve webové aplikaci UK).

Výběrové řízení probíhá v souladu s Opatřením děkana č.12/2022, o pravidlech výběrových řízení pro obsazení míst na zahraniční mobility v programu Erasmus+ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. O nominaci studentů fakulty do programu Erasmus+ rozhoduje výběrová komise, jejíž členy jmenuje proděkanka pro zahraniční vztahy z řad členů akademické obce fakulty a zahraničního oddělení. Výběrová komise má nejméně 3 členy. Členové výběrové komise jsou jmenováni z řad členů akademické obce PF UK, zpravidla jsou členy výběrové komise proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí Zahraničního oddělení, zástupce Katedry jazyků a další akademický pracovník některé z odborných kateder PF UK. Zasedání komise se může v roli pozorovatele účastnit rovněž zástupce studentů nominovaný studentskou kurií Akademického senátu, který již zahraniční studijní pobyt sám absolvoval.

Výběrová komise nominuje studenty na základě jejich studijních výsledků, studentských aktivit a ústního pohovoru, který je povinnou součástí výběrového řízení. V rámci ústního pohovoru, který se koná zpravidla v jazyce výuky studentem zvoleného zahraničního studijního pobytu, je ověřena úroveň aktivní jazykové kompetence studenta, jeho motivace ke studiu v zahraničí a očekávaný přínos zahraničního studijního pobytu pro další studijní, příp. profesní rozvoj. Konkrétní parametry bodového hodnocení jsou přehledně uvedeny zde. Studenti jsou nominováni na základě pořadí sestaveného podle celkového počtu získaných bodů a s ohledem na finanční možnosti/kapacity programu Erasmus+ v příslušném roce. Získá-li více studentů stejný počet bodů a mají-li tito studenti zájem o tentýž zahraniční studijní pobyt, rozhoduje o nominaci studenta los. 

Výsledky fakultního výběrové řízení budou známy cca 14 dní po konání posledního ústního pohovoru. Obdržíte individuální vyrozumění o výsledku výběrového řízení a v případě úspěchu ve výběrovém řízení i informaci, na kterou univerzitu jste byli nominováni. 

TIP

Pozor! Nominace do programu Erasmus+ nezakládá automaticky nárok studenta na přiznání stipendia programu Erasmus+ (viz čl. 7 opatření rektora č. 34/2015 ve znění opatření rektora č. 27/2017). Diferenciace výše stipendia na měsíc pobytu v zahraničí podle jednotlivých zemí je uvedena výše u podmínek financování. 

 

4. Před odjezdem

PF UK zašle po ukončení výběrového řízení nominace studentů na jednotlivé partnerské univerzity, které studenty kontaktují (zpravidla emailem) ohledně dalších administrativních kroků. Doporučujeme však, abyste si též vy sami prostudovali webové stránky univerzity, na kterou jste byli nominováni, a zjistili si, jaké případné další dokumenty bude univerzita požadovat. Hlídejte si termíny odevzdání těchto dokumentů do zahraničí! Každá univerzita má jiné termíny, které se mohou průběžně měnit - nespoléhejte proto pouze na informace od kolegů, ale přečtěte si pokyny sami, případně se obraťte přímo na zahraniční oddělení hostitelské univerzity.  

Před odjezdem do zahraničí třeba finalizovat přihlášku ve webové aplikaci UK, vyzvednout si Rozhodnutí děkana o potvrzení o stipendiu a podepsat Účastnickou smlouvu. 

Ve webové aplikaci UK řádně vyplňte Learning Agreement (LA), který slouží jako vaše celouniverzitní přihláška do programu Erasmus+. S vyplňováním neotálejte a věnujte se tomu ihned po zveřejnění výsledků výběrového řízení.

Otevřete si ve webové aplikaci UK tu ze svých přihlášek, která je nyní ve stavu nominace – tzn. je založena na univerzitu, kam jste byli vybráni ve výběrovém řízení. Do přihlášky nyní doplňte všechny požadované osobní i kontaktní údaje a délku studijního pobytu. Harmonogram akademického roku najdete zpravidla na webu zahraničních univerzit. Je možné, že v době, kdy budete LA vyplňovat, nebude ještě harmonogram příslušného akademického roku zveřejněn, ale přesná data délky trvání studijního pobytu lze později ještě upravit. Webová aplikace UK je  přátelsky nastavena a automaticky sdělí, jaké informace je třeba ještě doplnit. Součástí LA jsou i studijní plány, které si sami sestavujete.

I v případě doktorandů webová aplikace při sestavování vyžaduje uvedení alespoň jednoho předmětu, který si plánujete zapsat na zahraniční univerzitě. Uveďte tedy  alespoň jeden předmět, a to i v případě, že tento předmět nehodláte navštěvovat. Nic vám naopak nebrání zapsat si i více předmětů, budete-li je opravdu navštěvovat.  

Ve studijním plánu uveďte:

 • v tabulce A předměty, které si plánujete zapsat na zahraniční univerzitě (v LA označený jako Table A: Proposed study programme abroad) a 
 • v tabulce B předměty, u nichž budete po návratu ze zahraničí žádat o uznání (v LA označený jako Table B: Educational components in the student's degree which will be replaced by the study abroad).

Pokud předměty, které si plánujete zapsat na zahraniční univerzitě, nejsou vypsány na PF UK, uveďte v tabulce B překlad jejich názvu do českého jazyka.

TIP

Doktorandi sice nemají povinnost na zahraniční univerzitě získat určitý počet kreditů, ale přesto doporučujeme prostudovat nabídku kurzů a zapsat si ty, které jsou pro oblast vašeho odborného zájmu relevantní. Některé partnerské univerzity mohou pro přijíždějící doktorandy stanovit zvláštní pravidla, která je třeba respektovat (např. požadavek, aby si doktorand na hostující univerzitě našel svého "mentora" nebo aby si zapsal určitý počet předmětů). 

Vyplněnou přihlášku pomocí ikony tiskárny v levém horním rohu aplikace vytiskněte. Tisk přihlášky vám aplikace umožní teprve ve chvíli, kdy skutečně vyplníte všechny požadované údaje. Pokud nelze tisknout, zkontrolujte si znovu celou přihlášku. Webová aplikace UK vás zpravidla automaticky informuje o tom, které údaje chybí. V tuto chvíli také máte  poslední možnost měnit termíny zahraničního pobytu, které jste zadali do přihlášky - podívejte se proto, zda hostující zahraniční univerzita už nezveřejnila harmonogram příslušného akademického roku. Pokud se chcete účastnit jazykových kurzů a seznamovacích akcí před zahájením výuky, upravte termíny odjezdu tak, abyste vše stihli.

LA má celkem tři strany. Na první straně jsou uvedeny vaše osobní a kontaktní údaje spolu s vaší fotografií. Druhá strana je stranou podpisovou (Commitment of the three parties) - podepište se na místě pro studenta. Na třetí straně straně jsou uvedeny tabulky předmětů (studijní plán). 

Podepsaný originál LA buď doručte na Zahraniční oddělení PF UK, nebo zašlete řádně naskenovaný dokument jako přílohu e-mailu na skvorovam@prf.cuni.cz. Je třeba, abyste LA doručili nejpozději 1 měsíc poté, co obdržíte potvrzení nominace. Následně je LA předán k podpisu proděkance pro zahraniční vztahy PF UK. Podepsaný LA je vám následně zasílán v naskenované podobě jako přílohu emailu. Vaší povinností je následně přeposlat Learning Agreement na zahraniční oddělení hostitelské univerzity.  

Hostitelská zahraniční univerzita vám následně zašle dopodepsaný LA a někdy i akceptační dopis (Letter of Acceptance, Letter of Admission, Attandance Letter atp.). Dokumenty vám přijdou emailem nebo poštou. Po obdržení je třeba všechny dokumenty, které obdržíte, zaslat obratem naskenované v příloze emailu zahraničnímu oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Teprve na základě těchto dokumentů vám může být vystaveno Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, bez kterého nemůžete podepsat účastnickou smlouvu!

TIP

Kontrolujte si průběžně lhůty, které zahraniční univerzity stanoví pro zaslání podepsané LA ke schválení. Jestliže lhůtu zmeškáte, může se stát, že vás hostující univerzita odmítne přijmout ke studiu a váš zahraniční studijní pobyt se kvůli zbytečné administrativní chybě neuskuteční. Hostitelské univerzity zveřejňují všechny důležité lhůty na svých webových stránkách, v případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme, abyste se ujistili dotazem na zahraniční oddělení příslušné hostitelské univerzity. 

Nyní v přihlášce ve webové aplikaci UK doplňte číslo svého eurového bankovního účtu vedeného u české banky, na které vám UK převede přidělené stipendium. 

Zahraniční oddělení PF UK vás emailem vyzve k vyzvednutí Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia, které si musíte vyzvednout osobně. Ve vážných případech, kdy se nemůžete k podpisu dostavit osobně, lze udělit plnou moc. Zmocněnec dokument vyzvedne a následně podepíše Účastnickou smlouvu - tento postup je ale nestandardní a doporučujeme se mu vyhnout.

Poslední administrativní povinností před odjezdem na zahraniční studijní pobyt je podpis Účastnické smlouvy na rektorátu UK. K podpisu budete emailem vyzváni Evropskou kanceláří UK (zpravidla vás osloví Bc. Pavel Knap). K podpisu přineste Rozhodnutí o přidělení stipendia a výtisk schváleného LA (případně akceptační dopis, který vám zaslala hostitelská zahraniční univerzita). Bude vám rovněž sdělena výše přiznaného stipendia.

Přibližně do 10 dnů od podpisu Účastnické smlouvy obdržíte na uvedený bankovní účet jednorázovým převodem stipendium na celou dobu zahraničního studijního pobytu (vyjíždíte-li na jeden semestr). Pokud strávíte na studijním pobytu dva semestry, bude vám stipendium převedeno na každý semestr zvlášť, druhá část stipendia bude vyplacena před začátkem druhého semestru studijního pobytu.  

 

5. Doprava a ubytování  

Dopravu a ubytování si během zahraničního studijního pobytu zajišťujete sami. V řadě zemí není snadné najít studentské ubytování, neváhejte obrátit se na studenty, kteří v zahraničí studovali v předchozích letech, určitě vám pomohou. Doporučujeme také podívat se na webové stránky hostitelské zahraniční univerzity, kde zpravidla najdete informace ohledně dostupnosti studentského ubytování. Většina univerzit sice nabízí i zahraničním studentům možnost ubytování, cena a kvalita ubytování se ale velmi liší a počet nabízených pokojů je omezen.  

V řadě zemí může být obtížné najít ubytování na dálku, často je proto nutné zajistit si na první dny přechodné ubytování v hostelu/hotelu a aktivně hledat dlouhodobé ubytování přímo na místě. Je-li to možné, zjistěte si možnosti ubytování s předstihem přímo na místě. Nezapomeňte si také včas rezervovat jízdenky/letenky, ušetříte. A zvažte též možnosti Green Erasmus

TIP

Charles Abroad jsou webové stránky vedené pod hlavičkou rektorátu UK, kde najdete celou řadu rad a tipů pro vyjíždějící studenty UK. Kromě přehledného administrativního postupu, se dozvíte i řadu praktických informací: jak si v zahraničí nejlépe najít bezpečné ubytování, jak nenaletět podvodníkům a další tipy zkušených cestovatelů! Užitečné informace k jednotlivým krokům před výjezdem, během něj i po návratu naleznete také na platformě UK ViaErasmus!

 

Check list


K rychlému přehledu, zda máte všechny vyřízené všechny povinnosti, vám může posloužit náš checklist. Jdeme na to:

 1. Vyberte si zahraniční univerzitu
 2. Podejte přihlášku do výběrového řízení na PF UK prostřednictvím on-line formuláře ZO PF UK (+ nezapomeňte nahrát přílohy: životopis, motivační dopis, doporučení školitele)
 3. Vyplňte přihlášku ve webové aplikaci UK (můžete se hlásit až na 3 univerzity z každé jazykové oblasti!)
 4. Účastněte se výběrového řízení a získejte nominaci
 5. Sestavte si studijní plán a zadejte ho do nominované přihlášky ve webové aplikaci UK
 6. Zkontrolujte si, zda zahraniční univerzita nevyžaduje jazykový certifikát
 7. Vyplňte Learning Agreement (LA) ve webové aplikaci UK
 8. LA vytisknětepodepište a doručte k podpisu na ZO PF UK

 

Během pobytu


Po příjezdu na zahraniční hostitelskou univerzitu je třeba si do studentského informační systému dané univerzity zapsat předměty, které jste uvedli ve studijním plánu v LA (pokud na ně budete jako doktorandi docházet, popř. pokud tento krok vyžaduje přijímající univerzita). Může se samozřejmě stát, že předměty, které jste si původně vybrali, hostitelská univerzita v daném semestru neotevře. Nic se neděje, zvolte si jiný předmět a změny zaneste do přihlášky ve webové aplikaci UK. 

Změny studijního plánu během zahraničního studijního pobytu uložíte do webové aplikace UK tak, že zvolíte ikonu editace u seznamu předmětů, které jste si zapsali na hostitelské univerzitě. Jednotlivé předměty lze ze seznamu smazat a stejně tak lze přidávat další (ikona plus). U každé změny vás aplikace vyzve, abyste zadali důvod změny předmětu. 

Po dokončení úprav v přihlášce se v seznamu ikon objeví zelená ikona tisku. Jestliže na ní kliknete, vygeneruje se upravený studijní plán, který je třeba zaslat naskenovaný v příloze emailu na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Upravený studijní plán vám bude po podpisu za PF UK zaslán emailem, předejte ho ke schválení zahraniční univerzitě. Po schválení opět zašlete naskenovaný dokument v příloze emailu na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz).

Během studia v zahraničí můžete požádat o prodloužení pobytu o jeden semestr. Prodloužit lze pouze studijní pobyt, který byl původně plánován na jeden semestr, nelze prodloužit dvousemestrální zahraniční pobyty. O svém záměru informujte Zahraniční oddělení PF UK nejpozději 30 dní před původně plánovaným ukončením zahraničního pobytu. Žádostem zaslaným později nemůže být vyhověno. 

Na stránkách Studijního oddělení PF UK si stáhněte formulářovou žádost. Stručně popište důvody k prodloužení studijního pobytu a požádejte o nominaci na zahraničí studijní pobyt pro období dalšího semestru. Vyplněný formulář zašlete jako přílohu emailem ke schválení na Zahraniční oddělení PF UK (skvorovam@prf.cuni.cz). Poté zažádejte na zahraničním oddělení hostitelské univerzity o akceptační dopis na další období. Akceptační dopis zašlete naskakovaný v příloze e-mailu opět na Zahraniční oddělení PF UK.

Bude-li prodloužení studijního pobytu schváleno, obdržíte nové Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia na další semestr. Poté budete emailem kontaktováni Evropskou kanceláří UK s pokyny k podpisu dodatku ke stávající Účastnické smlouvě. Po podpisu dodatku Účastnické smlouvy je třeba sestavit studijní plán na další semestr zahraničního pobytu a případné zvolené předměty zanést do přihlášky ve webové aplikaci UK. Postup je stejný jako při editaci změn studijního plánu (viz výše). Vygenerovaný studijní plán na další semestr zašlete v příloze emailu ke schválení na Zahraniční oddělení PF UK a vyčkejte na potvrzení, že je vše v pořádku.

 

Po návratu


Po návratu ze zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+:  

 • zašlete Confirmation of Study Period a Transcript of Records na Zahraniční oddělení PF UK a rektorát  UK
 • vyplňte závěrečnou zprávu Erasmus+ a jazykový OLS test 

Confirmation of study period je potvrzení o délce vašeho studijního pobytu na hostitelské univerzitě. V některých případech budou zahraniční koordinátoři vyžadovat přímo formulář z vaší Účastnické smlouvy (poslední list), jinde mohou mít vlastní formulář – v takovém případě nechte potvrdit oba dokumenty. Zásadní je podpis příslušného referenta v zahraničí a přesná délka studijního pobytu. Je třeba, aby data přesně odpovídala údajům uvedeným v přihlášce ve webové aplikaci UK (a tedy v LA). Některé univerzity zasílají Confirmation of study period až na konci svého semestru, zjistěte si proto, jaký postup se vás v zahraničí týká a kdo vám dokumenty vydá. Ideálně si nechte délku studijního pobytu potvrdit ještě během pobytu na zahraničním oddělení hostitelské univerzity/fakulty. Confirmation of study period doručte nejpozději do 10 pracovních dnů od návratu do ČR na Zahraniční oddělení PF UK (osobně nebo jako přílohu emailu).  

Transcript of records je výpis výsledků kontrol studia během zahraničního studijního pobytu. Ve výpise musí být všechny předměty, které jste uvedli ve studijním plánu do přihlášky ve webové aplikaci UK. Pokud jste je však nakonec neabsolvovali, nevadí to. 

O vystavení výpisu lze požádat hostitelskou univerzitu až po vykonání zkoušek ze všech zapsaných předmětů. Jakmile příslušný výpis obdržíte, obratem jej doručte naskenovaný jako přílohu emailu na Zahraniční oddělení PF UK a originál doručte osobně na rektorát UK. 

Na základě výzvy, kterou obdržíte přibližně 1 měsíc po návratu, vyplňte pečlivě závěrečnou zprávu a jazykový OLS testÚdaje uvedené ve veřejně přístupné závěrečné zprávě mohou sloužit jako zdroj informací pro budoucí zájemce o studijní pobyt. Na základě analýzy dat obsažených v těchto zprávách je dále pro jednotlivé univerzity v ČR určována výše příspěvku na mobility v programu Erasmus+ v dalších letech. Poskytnutí pravdivých a úplných údajů proto má i praktickou relevanci a význam pro další rozvoj programu na fakultě i UK. 

Po návratu si můžete nechat uznat splnění povinně volitelného předmětu odborných praxí "Zahraniční studijní pobyt" (HXPV0099), splnit tak povinnost vykonat během studia odbornou praxi a současně získat 20 ECTS pro potřeby svého studia na PF UK. 

 

praktické stáže

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet do zahraničí rovněž na pracovní stáž (traineeships). K získání praktických zkušeností ve studovaném oboru si zájemci mohou dohodnout stáž na jakémkoliv zahraničním pracovišti/instituci v programové zemí Erasmus+.  Podrobné podmínky pracovních stáží, včetně postupu  při přihlašování, najdete přehledně shrnuté na webu UK.

 • Praktické stáže jsou určeny pro všechny studenty doktorského (prezenčního i kombinovaného) studia zapsané k řádnému studiu na PF UK.
 • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.
 • Během stáže je třeba pracovat v rozsahu 30 – 40 hodin týdně, min. 20 hodin týdně.
 • Praxe se sjednávají v délce 2–12 měsíců (min. 60 dní).

 

TIP

Výjezd za účelem výzkumu či psaní disertační práce není považován z hlediska metodiky rektorátu UK za praktickou stáž. K těmto účelům je třeba využít studijní pobyt nebo tzv. krátkodobou mobilitu v rámci programu Erasmus+. 

 

Během postgraduální úrovně vysokoškolského studia (doktorského studia) může každý student vyjet v programu Erasmus+ i opakovaně na celkem max. 12 měsícůI na pracovní stáž lze vycestovat opakovaně. Celkový počet dní strávených v zahraničí si můžete ověřit ve své přihlášce absolvovaného zahraničního pobytu ve webové aplikaci UK).

Praktickou stáž lze absolvovat na jakémkoliv zahraničním pracovišti/instituci na území států Evropské Unie. Výjimku představují pracoviště/instituce financované přímo ze zdrojů EU (např. Evropský parlament). Doporučujeme ověřit zdroj financování vybrané instituce před podáním přihlášky na stáž, např. zde. Stáže jsou nabízeny např. na oficiálních webových stránkách programu Erasmus+.

Zvolené zahraniční pracoviště student oslovuje samostatně, předběžně je třeba dohodnout i náplň práce a pracovní podmínky. Po předběžném souhlasu zahraničního pracoviště/instituce se stáží kontaktujete Zahraniční oddělení PF UK (lorencka@prf.cuni.cz).

Přihláška na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace UK (postup je obdobný jako u studijních pobytů). Webová  aplikace vygeneruje Traineeship Agreement, kde je uvedena předběžná náplň práce během stáže.

Na podporu praktické stáže v zahraničí může Univerzita Karlova přiznat účelové stipendium. Výše stipendia se odvíjí od země, ve které stáž probíhá:

 

 • 750 EUR/měsíc
 • Belgie
 • Dánsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Island
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • 630 EUR/měsíc
 • Bulharsko
 • Estonsko
 • Chorvatsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Turecko

krátkodobá mobilita

Krátkodobý studijní nebo výzkumný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je otevřen pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Administrativní postup vychází z obecných pravidel pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+.

Doporučujeme vybrat destinaci v dostatečném časovém předstihu před termínem konání fakultního výběrového řízení.

Při oslovování zahraničních univerzit není student omezen pouze na okruh univerzit, se kterými má PF UK dohody v rámci programu ERASMUS+ (tj. může oslovit kteroukoliv univerzitu, která se podílí na programu Erasmus+, i když nemá dohodu s PF UK). Doporučuje se však spíše pobyt na některé ze stávajících partnerských škol naší fakulty.

Délka krátkodobého zahraničního studijního nebo výzkumného pobytu je min. 5, max. 30 dní. Výše stipendia se odvíjí od délky pobytu:

 • 1 - 14 dní                     70 EUR/den
 • 15 - 30 dní                   50 EUR/den

V odůvodněných případech je možno stipendium udělit také za jeden den před začátkem zahraniční mobility a jeden den po jejím skončení (tj.za dny strávené na cestě).

 

Jak na to

Zahraniční oddělení PF UK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé mobility doktorandů v programu Erasmus+ cca. čtyřikrát ročně. O vypsaném výběrovém řízení informuje Zahraniční oddělení v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu PF UK, resp. na FB zahraničního oddělení PF UK.

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře (odkaz na formulář je uveden v informaci o vypsání výběrového řízení), přihláška se podává v českém či anglickém jazyce s následujícími přílohami:

 • životopis;
 • motivační dopis s předběžným studijním plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště a předběžné délky pobytu, uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • předběžný příslib přijetí v rámci krátkodobé mobility Erasmus+ z odborného pracoviště zahraniční univerzity či její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
 • doporučení školitele na PF UK;
 • doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zahraniční mobility: certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF UK, popř. absolvováním alespoň semestrálního pobytu na zahraniční univerzitě, probíhala-li výuka v tomto jazyce).

V rámci výběrového řízení se uchazeči hodnotí na základě podaných písemných podkladů s tím, že se nevylučuje ani možnost ústního pohovoru před komisí, na který bude doktorand případně pozván. Žádosti o tuto formu zahraniční mobility se hodnotí na základě těchto kritérií:

 • přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
 • přínos pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
 • plnění studijních povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

Komise rovněž přihlíží k výši prostředků alokovaných na tuto formu mobility rektorátem UK.

TIP

Před výjezdem v rámci krátkodobé mobility je nutné vyplnit jazykový test EU Academy!