Harmonogram

Harmonogram

Harmonogram zasedání AS PF UK v roce 2021

(není-li uvedeno jinak, konají se zasedání v místnosti č. 117)

4. března 2021 od 16 hod. distančně

15. dubna 2021 od 16 hod. distančně

27. května 2021 od 16 hod. v místnosti č. 120

24. června 2021 od 16 hod. v místnosti č. 120

7. října 2021 od 16 hod.

4. listopadu 2021 od 16 hod.

11. listopadu 2021 od 16 hod.

2. prosince 2021 od 16 hod.

9. prosince 2021 od 16 hod.

3. února 2022 od 16 hod.