Výjezdní seminář z obchodního práva

Výjezdní seminář z obchodního práva

AKTUALIZACE INFORMACÍ - NOVÝ TERMÍN V LISTOPADU 2020

Přihlašování na výjezdní seminář z obchodního práva „Právo obchodních korporací ve víru změn“

Novela zákona o obchodních korporacích – od judikatury zpět k textu zákona.

Dne 13. února byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena dlouho očekávaná novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Letošní, jedenáctý ročník tradičního workshopu katedry obchodního práva proto bude věnován specifickým aspektům, které novela přináší.

Kdy: pátek 20. – neděle 22. listopadu 2020

Kde: školicí středisko UK, Pec pod Sněžkou

Workshop je určen studentům 3. až 5. ročníku Právnické fakulty UK, kteří se zajímají o obchodní právo. Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování rozboru vybraného tématu (seznam viz níže) v rozsahu 5 až 10 normostran a jeho prezentace před ostatními účastníky v délce 10 až 15 minut. Každé téma může být zvoleno nejvýše dvěma studenty současně. V takovém případě předpokládáme, že oba studenti po předchozí vzájemné domluvě zvolí náplně svých příspěvků tak, aby se z převažující části obsahově nepřekrývaly. Písemné zpracování tématu je třeba odevzdat nejpozději do 30. října 2020, a to prostřednictvím přihlašovacího emailu uvedeného níže.

Na prezentaci příspěvků naváže diskuze, do níž se mohou zapojit všichni studenti i pozorovatelé. Poté proběhne zhodnocení příspěvku studenta ve snaze podpořit rozvoj nejen jeho odborných znalostí, ale i písemných schopností a řečnických dovedností. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Vítězové budou odměněni.

Za poskytnuté knižní odměny děkujeme nakladatelství Wolters Kluwer, partnerovi workshopu.

Workshop je koncipován jako intenzivní. V pátek i v sobotu rokujeme do večerních hodin. Sobotní odpoledne nicméně tradičně vyhrazujeme pohybu na čerstvém horském vzduchu a sokratovským diskusím pod širým nebem. Cíl se mění s počasím, několikrát jsme však až na nejvyšší hoře republiky získali ten optimální nadhled nad probíranou matérií.

Kromě pregraduálních studentů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je předem se seznámit s několika příspěvky, které jim přidělíme, zformulovat a autorovi zaslat jeden či dva doplňující dotazy a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.). Přihlášené zájemce o účast v roli pozorovatele do 30. října 2020 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.

Cena za ubytování a stravu za celý pobyt činí 700 Kč, a to pro všechny osoby bez rozdílu (platbu lze hradit i přímo školicímu středisku, v takovém případě je však vyšší). Dopravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu našeho rokování.

Přihlášky s emailovým a facebookovým kontaktem zasílejte na adresu Kláry Hurychové: kulhanko@prf.cuni.cz. Na jejich základě zájemcům zpřístupníme diskusní skupinu Seminář v Peci na Facebooku, v níž se student zapíše ke konkrétnímu tématu. Ve skupině budeme uveřejňovat další informace vztahující se k workshopu a lze ji rovněž využít ke kontaktování ostatních studentů a domluvě na organizačních věcech (zaměření shodných příspěvků, rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).

Bližší informace k organizaci workshopu a pokyny pro vypracování a odevzdávání příspěvků naleznete na webové stránce. Seznamte se, prosím, s nimi.

Garanty letošního workshopu jsou Petr Čech, Jan Flídr, Klára Hurychová, Lucie Josková, Lucie Slavíková a Petr Tomášek. Účast na workshopu předběžně přislíbili Robert Pelikán a Petr Šuk. 

Jednotlivá témata:

 • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, záloha na podíl na zisku (garant: Petr Čech)
 • Obcházení pravidel pro rozdělování zisku bezúplatnými či nevýhodnými převody majetku na společníky (garant: Petr Čech)
 • Odstoupení z funkce člena voleného orgánu (garant: Lucie Josková)
 • Tzv. úpadkové delikty a možný postih členů statutárního orgánu (garant: Klára Hurychová)
 • Faktický vedoucí jako osoba v postavení člena voleného orgánu (garant: Jan Flídr)
 • Zákaz konkurence a meze jeho dispozitivnosti (garant: Lucie Josková)
 • Zpráva o vztazích – náležitosti a přezkum (garant: Petr Tomášek)
 • Monistický systém akciové společnosti (garant: Klára Hurychová)
 • Volba členů dozorčí rady zaměstnanci akciové společnosti (garant: Petr Tomášek)
 • Druhy podílů / akcií – princip reference, nebo odchylky, a která práva či povinnosti lze přidat či odebrat? (garant: Jan Flídr)
 • Podíly s vysílacími právy (garant: Lucie Slavíková)
 • Zákaz zcizení a zatížení, předkupní právo a další věcná práva k cizím podílům, včetně cenných papírů (garant: Lucie Slavíková)
 • Protest proti usnesení valné hromady – význam, forma, náležitosti (garant: Lucie Josková)
 • Notářské zápisy o rozhodnutí valné hromady – nové druhy a důsledky jejich nedodržení (garant: Petr Čech)

S příspěvky lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Zdařilá díla doporučíme k uveřejnění v odborných časopisech, případně pomůžeme s jejich publikací. Konzultace k tvorbě příspěvku i prezentace rád poskytne kterýkoli garant.