Harmonogram akademického roku 19/20

Harmonogram akademického roku 19/20

Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro magisterský studijní program

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora UK č. 6/2019, harmonogram akademického roku 2019/2020 stanovím následující termíny pro magisterský studijní program v akademickém roce 2019/2020:

Část první

Termíny do konce akademického roku 2018/2019

Čl. 1

01. 06. 2019

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku

03. 06. 2019

zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*

10. 06. 2019

ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*

17. – 20. 06. 2019

zápis do 1. ročníku

26. – 27. 06.2019

promoce absolventů

30. 06. 2019

ukončení zkouškového období

01. 07. 2019

začátek letních prázdnin

10. 07. 2019

první den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

19. 08. 2019

ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*

27. 08. 2019

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

28. 08. 2019

ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*

31. 08. 2019

konec letních prázdnin

02. 09. 2019

začátek druhé části zkouškového období za akademický rok 2018/2019

04. 09. 2019

náhradní termín pro zápis do 1. ročníku

24. 09. 2019

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2019/2020 (19:00)

24. 09. 2019

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2019/2020 pro ostatní fakulty (23:00)

26. 09. 2019

ukončení zkouškového období za akademický rok 2018/2019

26. 09. 2019

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

27. 09. 2019

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (10:00)

30. 09. 2019

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

30. 09. 2019

konec akademického roku 2018/2019

Čl. 2

Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2018/2019

  1. 09. – 30. 9. 2019 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky

Den 30. 09. 2019 je posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.

Část druhá

Termíny akademického roku 2019/2020

Čl. 3

01. 10. 2019

zahájení akademického roku 2019/2020 a zimního semestru

01. 10. 2019

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky

01. 10. 2019

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 01. 10. 2019)

01. 10. 2019

ukončení hodnocení výuky studenty za LS 2018/2019

03. 10. 2019

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

04. 10. 2019

nahrání specializačních modulů

07. 10. 2019

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

10. 10. 2019

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)

15. 10. 2019

zveřejnění témat diplomových prací

18. 10. 2019

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku

20. 10. 2019

ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr

21. 10. 2019

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

24. 10. 2019

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

31. 10. 2019

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

06. – 07. 11. 2019

promoce absolventů

11. 11. 2019

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00

11. 11. 2019

zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*

14. 11. 2019

zrušena výuka (v souvislosti s Nocí fakulty)

15. 11. 2019

děkanský den (zrušena výuka)

18. 11. 2019

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)

18. 11. 2019

ukončení vypisování zimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*

19. 11. 2019

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

24. 11. 2019

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru

25. 11. 2019

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v zimním semestru

30. 11. 2019

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky

10. 12. 2019

konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2019

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

20. 12. 2019

poslední den výuky v roce 2019

21. 12. 2019

zahájení vánočních prázdnin

21. 12. 2019

zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2019/2020

26. 12. 2019

ukončení přihlašování na zimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*

03. 01. 2020

konec vánočních prázdnin (první den výuky je 06. 01. 2020)

6. – 10. 01. 2020

udělování zápočtů

06. 01. 2020

ukončení přihlašování na zimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*

13. 01. 2020

začátek zkouškového období

10. 02. 2020

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00

10. 02. 2020

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty 23:00

16. 02. 2020

ukončení zkouškového období za zimní semestr

17. 02. 2020

ukončení hodnocení výuky studenty za ZS 2018/2019

17. 02. 2020

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

17. 02. 2020

zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky

20. 02. 2020

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

21. 02. 2020

nahrání specializačních modulů

24. 02. 2020

zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

29. 02. 2020

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

08. 03. 2020

ukončení zápisu předmětů pro letní semestr

09. 03. 2020

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami

11. – 12. 03. 2020

promoce absolventů

12. 03. 2020

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami

16. 03. 2020

zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*

23. 03. 2020

ukončení vypisování jarních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*

07. 04. 2020

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách

09. 04. 2020

děkanský den (zrušena výuka)

19. 04. 2020

konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru

20. 04. 2020

zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS

27. 04. 2020

ukončení přihlašování na jarní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*

04. 05. 2020

ukončení přihlašování na jarní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*

06. 05. 2020

rektorský den (zrušena výuka)

10. 05. 2020

ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty

17. 05. 2020

ukončení výuky – přednášky

17. 05. 2020

zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2019/2020

18. 05. 2020

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)

01. 06. 2020

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku

!!! 03. 06. 2020

zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky* !!! ZMĚNA

!!! 10. 06. 2020

ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky* !!! ZMĚNA

!!!13. – 17. 07. 2020

zápis do 1. ročníku !!! ZMĚNA

!!!07. 07. 2020

promoce absolventů !!! ZMĚNA

30. 06. 2020

ukončení zkouškového období v letním semestru

01. 07. 2020

začátek letních prázdnin

10. 07. 2020

první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku

18. 08. 2020

ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*

27. 08. 2020

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku

31. 08. 2020

ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*

31. 08. 2020

konec letních prázdnin

01. 09. 2020

začátek zkouškového období za akademický rok 2019/2020

25. 09. 2020

ukončení zkouškového období za akademický rok 2019/2020

29. 09. 2020

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)

29. 09. 2020

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)

30. 09. 2020

konec akademického roku 2019/2020

* Pro studenty studující dle studijního plánu HPRAVO2 se jedná o 2. a 3. část státní závěrečné zkoušky.

Čl. 4

Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2019/2020

  1. 01. – 31. 01. 2020 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky

Den 31. 01. 2020 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.

Čl. 5

Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2019/2020

 

  1. 05. – 29. 05. 2020 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky

Den 29. 05. 2020 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí.

Čl. 6

Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2019/2020

  1. 09. – 30. 09. 2020 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky

Den 30. 09. 2020 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na podzimní termín promocí.

Část třetí

Závěrečná ustanovení

Čl. 7

Přesná data konání všech částí státní závěrečné zkoušky budou vždy stanovena podle vypsaných termínů v informačním sytému.

Čl. 8

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2019

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

 

Harmonogram ak. roku ke stažení naleznete zde